Nawigacja

Aktualności

Kraków. Przedstawiciele IPN uczcili ofiary operacji polskiej NKWD

11 sierpnia 2021 r. na placu o. Studzińskiego zastępca dyrektora krakowskiego IPN Cecylia Radoń oraz naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr Maciej Korkuć złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci Polaków zamordowanych w Związku Sowieckim w latach 1937-1938, a także pod Krzyżem Katyńskim.

Przedstawicielom Instytutu towarzyszył wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, kurator Barbara Nowak i delegacja Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Sowiecka zbrodnia dokonana przed ponad 80 laty na Polakach mieszkających w Związku Sowieckim jest wciąż mało znana opinii publicznej. Stalinowski terror objął osoby, które znalazły się na sowieckim terytorium po wojnie polsko-bolszewickiej, gdy najbardziej na wschód wysunięte ziemie I RP pozostały poza granicami odrodzonej Polski. Ponad milion naszych rodaków – rdzenni mieszkańcy dawnych terenów RP i potomkowie zesłańców z czasów carskich, na mocy traktatu ryskiego, stali się sowieckimi obywatelami.

Tzw. operację polską NKWD, na polecenie Stalina, uruchomił szef sowieckiej policji politycznej Nikołaj Jeżow, rozkazem numer 00485 z 11 sierpnia 1937 r. Pod pretekstem działalności szpiegowskiej i kontrrewolucyjnej aresztowano ponad 140 tys. osób. W latach 1937-1938 Sowieci wymordowali ponad 100 tys. Polaków. Ufundowana przez IPN tablica pamięci ofiar operacji polskiej NKWD został odsłonięta na placu o. Studzińskiego w styczniu 2018 r.

do góry