Nawigacja

Aktualności

Wystawa IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76, a Sierpniem ’80” w Nowym Targu

W 45. rocznicę wydarzeń w Radomiu i Ursusie, Instytut Pamięci Narodowej otworzył w całej Polsce regionalne wystawy. Dr hab. Filip Musiał, dyrektor krakowskiego Oddziału IPN oraz Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu, uroczyście zainaugurowali ekspozycje na nowotarskim rynku.

Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie podczas przemówienia podkreślał:

Jak przy każdym znaczącym wydarzeniu o charakterze opozycyjnym w PRL, także w czerwcu 1976 r. Nowy Targ zaznaczył swoje miejsce. Strajk Zakładu Przemysłu Skórzanego był jednym z tych, które dla Małopolski miało znaczenie najistotniejsze. Stąd nasza obecność tutaj dzisiaj. 

Wystawa dotyczy niełatwych zagadnień budzącej się opozycji w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Bezpośrednią przyczyną przemian społecznych i zmian w świadomości, które zaowocowały procesem konsolidacji opozycji, była niezmiernie trudna sytuacja ekonomiczna w naszym kraju. Niezadowolenie wyrażano poprzez napisy na murach, druk ulotek i wieszanie afiszów o charakterze antypaństwowym, a także głośne krytykowanie posunięć władz, doprowadzając do masowych akcji strajkowych. Wystawa obejmuje pięć ekspozytorów (piętnaście plansz) z których trzy poświęcone są zagadnieniom ogólnopolskim, a dwie odnoszą się do zagadnień lokalnych, małopolskich. Jednym z zagadnień poruszanych na wystawie są wydarzenia, do których doszło w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego.

Wystawa będzie prezentowana do 12 sierpnia.

do góry