Nawigacja

Aktualności

Pożegnanie Andrzeja Ossowskiego

19 stycznia 2021 r. na cmentarzu Batowickim odbył się pogrzeb, zmarłego 12 stycznia, Andrzeja Dołęgi Ossowskiego, byłego wykładowcy AGH i Politechniki Krakowskiej, zaangażowanego w powstanie w Krakowie pomnika Pála Telekiego.

Uroczystości pogrzebowe poprzedziło wręczenie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski dla Andrzeja Ossowskiego, który Prezydent RP Andrzej Duda nadał pośmiertnie za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej. Odznaczenie państwowe na ręce syna złożył Sekretarz Stanu, Wojciech Kolarski.

Instytutu Pamięci Narodowej reprezentowali Tadeusz Żaba-Bujwid oraz Renata Groyecka, którzy złożyli wieniec.

Andrzej Ossowski rodził się 17 marca 1945 r. w Krakowie. Pochodził z zasłużonej dla Polski rodziny, sięgającej korzeniami średniowiecza, a pieczętującej się herbem Dołęga. Był pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Politechnice Krakowskiej i Wyższej Szkole Biznesu im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej.

Od młodzieńczych lat działał w harcerstwie. Był też aktywny jako dziennikarz społecznik, pracujący dla redakcji krakowskiego Tygodnika Studenckiego „Politechnik”. Należał do grona współzałożycieli struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, w których działał w latach 1980-2004. Redagował „Biuletyn Informacyjny” Solidarności, a także zaangażował się w druk prasy podziemnej i jej kolportaż.

W wolnej Polsce Andrzej Ossowski udzielał się w wielu stowarzyszeniach. Zasiadał m.in. w Zarządzie Głównym Polskiego Klubu Ekologicznego (1999-2002), uczestniczył w pracach sejmowej podkomisji ds. nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. Od 2011 r. był członkiem Krakowskiego Klubu „Gazety Polskiej” im. Janusza Kurtyki, a od 2014 r. członkiem zarządu klubu. Był jednym z inicjatorów powstania Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Od 2017 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Pála Telekiego w Krakowie oraz prezesa Komitetu Społecznego budowy pomnika. Dzięki jego aktywności, mimo przeszkód wynikających z stanu epidemii, w 2020 r. udało się doprowadzić do postawienia pomnika węgierskiego premiera – przyjaciela Polski. Pomnik znajduje się obok budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej w Krakowie. Oddział IPN w Krakowie był jednym z partnerów tego przedsięwzięcia.

Andrzej Ossowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

do góry