Nawigacja

Aktualności

W Kielcach upamiętniono 76. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego

Mieszkańcy Kielc upamiętnili powstańczy zryw z 1 sierpnia 1944 r. W uroczystych obchodach rocznicy wzięła udział Patrycja Zatorska, zastępca naczelnika Delegatury IPN w Kielcach.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji poległych za wolność ojczyzny, odprawioną w kościele Garnizonowym. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na skwer Szarych Szeregów przed pomnik Harcerzy Poległych za Ojczyznę, gdzie odbyła się główna część obchodów. Zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego oraz hymn Szarych Szeregów. Po okolicznościowych przemówieniach złożono kwiaty, na koniec zabrzmiała pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego.

O godzinie 17, godzinie „W”, w całym mieście zawyły syreny alarmowe. Podczas uroczystości wręczono Medale za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK.

– Powstanie warszawskie było zrywem ludzi młodych. Po jednej stronie do walki stanęli zwolennicy niemal wszystkich opcji politycznych. Motywy udziału w powstaniu były rozmaite. W relacjach jego uczestników najczęściej powtarzały się dążenia do spełnienia patriotycznego obowiązku i wyzwolenia stolicy spod znienawidzonego okupanta. Choć pod względem militarnym powstanie poniosło klęskę, to pod względem politycznym miało ogromne znaczenie. Polacy zademonstrowali dążenia do odzyskania i utrzymania niepodległości – mówiła Patrycja Zatorska z Delegatury IPN w Kielcach.

do góry