Nawigacja

Aktualności

Wystawa plenerowa „Wstańcie, chodźmy… Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski” – Kielce, 1-24 czerwca 2020

Ekspozycja prezentowana jest na skwerze Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Wystawa przybliża osobę i dzieło św. Jana Pawła II oraz atmosferę panującą podczas jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Władze PRL zmobilizowały wszystkie siły do „minimalizowania negatywnych skutków” wizyty Jana Pawła II w Polsce. Już w chwili zakończenia pielgrzymki nikt nie miał jednak wątpliwości, że było to wydarzenie, którego skutki będą owocować w następnych dziesięcioleciach. Przebieg pielgrzymki z wielką uwagą obserwowała prasa zachodnia. Spontaniczne manifestacje wiary i niezależności polskiego społeczeństwa oraz reakcje władz komunistycznych komentowane były jednoznacznie, jako „9 tryumfalnych dni w Polsce”.

Na wystawie przygotowanej przez Oddział IPN w Katowicach zaprezentowano prawie 40 unikatowych fotografii ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Archiwum IPN – w większości niepublikowanych. Wynikiem międzynarodowej kwerendy prasowej jest zbiór artykułów z prasy niemieckiej, włoskiej, holenderskiej, francuskiej i amerykańskiej. Ważnym uzupełnieniem wystawy są również fragmenty wypowiedzi przedstawicieli władz komunistycznych na temat pielgrzymki, w okresie przygotowań i po jej zakończeniu.

Wystawa wzbogacona została także fragmentami przemówień Jana Pawła II i dokumentów ukazujących stosunek władz komunistycznych do papieskiej pielgrzymki. Korzystając z QR-kodów można dotrzeć do materiałów dźwiękowych i filmowych: nagrań papieskich homilii, materiałów Radia Wolna Europa oraz wywiadów przygotowanych współcześnie, na potrzeby wystawy.

do góry