Nawigacja

Aktualności

Oświadczenie dotyczące autorstwa zdjęć

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie informuje, że w publikacjach pt. Niezależne Zrzeszenie Studentów. Obrazy (Kraków 2010), Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie 1980-1989. Obrazy (Kraków 2010), Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie w latach 1980–1990. Wybór dokumentów, tom 1, 1980–1981, oprac. H. Głębocki, M. Kasprzycki (Kraków 2014) oraz w wystawie Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie zamieszczono zdjęcia autorstwa Pana Piotra Mężyka. Fotografie nie zostały opatrzone pełnym opisem wskazującym na autora zdjęć, za co Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie przeprasza autora. Poniżej zamieszczamy wykaz stron, na których umieszczono fotografie autorstwa Piotra Mężyka:

1. Wystawa: Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie (otwarcie wystawy 19 września 2010): 22 zdjęcia

       Plansze: 3, 4, 5, 6, 8, 9

2. Album: Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1989. Obrazy (Kraków 2010): 36 zdjęć

Strony: 30, 33, 34, 53, 67, 91, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 121, 135, 136, 137, 138, 184.

3. Album: Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie 1980-1989. Obrazy (Kraków 2010): 40 zdjęć

Strony: okładka, 9, 11, 12, 13, 18-19, 26, 27, 29, 30, 31, 40, 41, 43, 44, 46-47, 50, 52, 63, 68, 72, 73, 82

4. Okładka książki Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie w latach 1980–1990. Wybór dokumentów, tom 1, 1980–1981, oprac. H. Głębocki, M. Kasprzycki, Kraków 2014.

do góry