Nawigacja

Aktualności

Uroczyste zakończenie konkursu tematycznego „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej” – Kielce, 12 czerwca 2017

12 czerwca 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, ul. Warszawska 5, w Kielcach o godz. 11.00 rozpocznie się uroczyste zakończenie konkursu „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”. Konkurs organizowany był przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach przy współpracy z Urzędem Miasta Kielce, Kuratorium Oświaty w Kielcach i Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W ramach konkursu uczniowie z województwa świętokrzyskiego uczestniczyli w grudniu ubiegłego roku w warsztatach poświęconych obozom koncentracyjnym. Elementem końcowym było przygotowanie pracy (w formie pisemnej lub multimedialnej), dotyczącej wskazanej w tytule konkursu tematyki. Prace zostały następnie ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach. Łącznie
w projekcie wzięli udział uczniowie z 11 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z województwa świętokrzyskiego.

Zakończenie konkursu tematycznego „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”.  – 12 czerwca 2017 r., godz. 11.00, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, ul. Warszawska 5, Kielce.

 

do góry