Nawigacja

Aktualności

Zapisy na seminaria na rok 2016/2017 dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Kielce, Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” – Kielce

Szkolenie dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 organizowane jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej pięciu spotkaniach oraz przeprowadzą po każdym z nich od jednego do trzech działań edukacyjnych (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.) otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat MEN i IPN (czerwiec 2017 r.)

Szkolenie dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 5 według następującego harmonogramu:

 

Temat szkolenia

Termin

Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948

16 stycznia 2017, godz. 14.00

Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

20 lutego 2017,

godz. 14.00

Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej

20 marca 2017,

godz. 14.00

Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit

w pierwszym okresie okupacji - wrzesień 1939 – czerwiec 1941

24 kwietnia 2017,

godz. 14.00

Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej

22 maja 2017,

godz. 14.00

 

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Każda osoba zakwalifikowana otrzyma potwierdzenie przyjęcia do udziału w szkoleniu. Rekrutację prowadzi Kuratorium Oświaty w Kielcach na stronie internetowej  http://kuratorium.kielce.pl/13596/seminaria-dla-nauczycieli-polski-wiek-xx-losy-panstwa-i-narodu

Szczegółowych informacji udziela: dr Michał Zawisza – tel. 696 826 381, michal.zawisza@ipn.gov.pl

 

 

do góry