Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na sierpień 2022 r.)

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na stosowaniu represji wobec jednostki, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i psychicznego znęcania się nad tymczasowo aresztowanym członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Władysławem K., pomiędzy 28 sierpnia 1948 r. a 11 stycznia 1949 r., w Nowym Sączu i Krakowie, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie (S 76.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na fizycznym i psychicznym znęcaniu się w okresie od czerwca do listopada 1946 r. w Nowym Targu i Krakowie nad pozbawionymi wolności Janem B., Janem D. i Tomaszem K. przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego w związku z ich działalnością w antykomunistycznej organizacji niepodległościowej o charakterze zbrojnym – ugrupowaniu partyzanckim „Błyskawica” pod dowództwem Józefa K. ps. „Ogień” - w celu zmuszenia ich do przyznania się do winy i złożenia wyjaśnień o treści oczekiwanej przez przesłuchującego, w tym dotyczących innych osób objętych przedmiotem postępowania oraz podejrzewanych o udział w w/w organizacji i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonych, (S 55.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 8 czerwca 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej i na stosowaniu represji wobec jednostki, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i psychicznego znęcania się nad tymczasowo aresztowanym żołnierzem Armii Krajowej – Józefem R., pomiędzy 22 października 1950 roku a 22 stycznia 1951 roku, w Busku Zdroju, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 95.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 23 września 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu z powodu przynależności do określonej grupy politycznej poprzez znęcanie się fizyczne i psychiczne nad pozbawionym wolności Stefanem K. w okresie od 26 września 1949r. do 28 sierpnia 1953r. w celu wymuszenia zeznań (S 83.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 27 września 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad Bogusławem P. przez funkcjonariuszy UB (S 16.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci dziewięciu sprawców przestępstwa.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na  znęcaniu się fizycznym i psychicznym w okresie od 31 grudnia 1948r. do 23 lutego 1949r. w Tarnowie nad Marianem P., Ludwikiem T., Romanem M., Janem J. przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie. (S 65.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności Henryka M. (S 48.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 30 grudnia 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci pięciu sprawców przestępstwa. i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk wobec przedawnienia karalności czynu.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie Stanisława W. na posterunku MO w Gromniku w dniu 19 czerwca 1945 roku (S 10.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 kpk wobec stwierdzenia, że postanowienie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie partyzantów oddziału niepodległościowego "Wiarusy" w dniu 1 listopada 1947 roku w Lasku, tj. Stanisława B. ps. "Zemsta", Teofila P. ps. "Huragan", Jana P. ps. "Piorun", Adama P. ps. "Wicher"(S 72.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 17 stycznia 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci pięciu sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na popełnieniu w okresie od 04 marca 1952 roku do 05 grudnia 1952 roku w Krakowie, w Krakowskim Szpitalu Neuropsychiatrycznym, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, którzy działając wspólnie i w porozumieniu, podczas i w związku z urzędowaniem, przekroczyli swoje uprawnienia prześladując z powodów politycznych i stosując represję wobec zatrzymanego i przetrzymywanego w tamtejszym szpitalu Zdzisława H. z powodu podejrzenia przynależności do wrogiej grupy politycznej, znęcali się nad nim fizycznie i psychicznie, wielokrotnie bijąc go i kopiąc po całym ciele (S 76.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 lipca 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie w dniu 28 lipca 1949 r. w Krakowie Adama P. w związku z jego przynależnością do młodzieżowej organizacji konspiracyjnej przez funkcjonariuszy MO lub UB, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego (S 19.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 roku na podstawie oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz art. 17 § 1 pkt 1 kpk wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad tymczasowo aresztowanym żołnierzem Armii Krajowej - Marianem S. w 1950 i 1951r. w Kielcach, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – oficerów śledczych tamtejszego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 81.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 30 listopada 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa.

13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad Józefem H. i Edmundem Ch. w okresie od 13 stycznia 1950 roku do 25 października 1950 roku (S 96.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Jana S. i Stanisława K. w okresie od 28 lutego 1951 roku do 25 lipca 1951 roku w związku z działalnością w PSL na czas powyżej 7 dni (S 45.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 11 lipca 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia pozostałych sprawców przestępstwa.

15. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Krakowskiej w okresie od dnia 24 listopada 1950 roku do dnia 9 lutego 1951 roku w Białej Krakowskiej nad znajdującym się w stanie bezradności Romanem H., poprzez bicie wymienionego po całym ciele celem uzyskania określonej treści wyjaśnień (S 10.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

16. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Franciszka S. w dniu 6 marca 1954 roku na dziedzińcu więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie, skazanego wyrokiem WSR w Krakowie (S 71.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa.

 

Zbrodnie nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie dwóch osób o nieustalonej tożsamości w miejscowości Brzesko (S 32.2021.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 lutego 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na pozbawieniu wolności w okresie nie krótszym niż od 3 czerwca 1943r. do 1945r. w Nasiechowicach, Miechowie, Krakowie, Oświęcimiu, Gross-Rosen i innych nieustalonych miejscach na terenie III Rzeszy Niemieckiej połączonego ze szczególnym udręczeniem Wojciecha Ł. przez funkcjonariuszy Gestapo będących funkcjonariuszami III Rzeszy Niemieckiej (S 66.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na zabójstwie w 1943 roku na przedmieściach Gorlic Marcina B. przez funkcjonariuszy Gestapo (S 67.2021.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 10 marca 2021 roku na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na zabójstwie Stanisławy D. w dniu 7 kwietnia 1943 roku przez Gestapo w Miechowie (S 60.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnione w dniu 11 maja 1943 r. w Górkach Szczukowskich, poprzez zastrzelenie z broni palnej dziesięciu osób spośród polskiej ludności cywilnej – Edwarda M., Mieczysława D., Tadeusza W., Jana M., Antoniego Ł., Janusza G. oraz czterech osób, których tożsamości nie ustalono, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego a także w sprawie popełnienia w dniu 17 stycznia 1944 r. w Woli Kopcowej, pow. kieleckiego zabójstwa poprzez zastrzelenie z broni palnej, trzech osób spośród polskiej ludności cywilnej – Franciszka L., Franciszka P. i Stanisława K., przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 61.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej w dniu 6 października 1942 roku w Chmielniku oraz na drodze z Chmielnika do Chęcin, polegającej na dokonaniu, poprzez zastrzelenie z broni palnej, zabójstw kilkuset obywateli polskich, narodowości żydowskiej, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego - żandarmerii, SS i Schupo (S 43.2021.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 19 maja 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie pięciu obywateli polskich: Stefana A., Sary A., Reginy S., Józefa S. i Stanisława S. w 1942r. w Rabce Zdroju (S 98.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na prześladowaniu poprzez pozbawienie wolności w dniu 10 listopada 1939 roku w Krakowie, 25 jezuitów z kolegium Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, co stanowiło poważne prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do polskiej grupy narodowościowej (S 74.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 31 maja 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w grudniu 1942r. w Proszowicach oraz zabójstwa Adama, Jana i Tadeusza J. w dniu 31 stycznia 1943 roku w lesie Strzyganiec w miejscowości Cisie przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 2.2022.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 maja 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na rozstrzelaniu przez Niemców w lutym 1940 roku w lesie Bór (Skarżysko Kamienna) 360 osób (S 13.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 31 maja 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie żołnierzy Wojska Polskiego w Chrzanowie i okolicznych miejscowościach m. in. Trzebini, Pile Kościeleckiej, Bolęcinie i Płazie (S 26.2021.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej zimą 1943 r., daty bliżej nie ustalono, w lesie k. Starachowic, poprzez zastrzelenie z broni palnej, zabójstw dwudziestu osób spośród polskiej ludności cywilnej, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 97.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 23 lipca 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

 

Inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne

1. Śledztwo w sprawie uchylania się w okresie od bliżej nieustalonego dnia do 29 listopada 2020 r. w Krakowie od przekazania do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej dokumentu wytworzonego przez organy III Rzeszy Niemieckiej w postaci legitymacji żołnierza 30 Dywizji Grenadierów SS przez osobę będącą w posiadaniu tego dokumentu (S 16.2021.Zi54-55).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 roku na podstawie art. 17§1 pkt 2 wobec braku znamion czynu zabronionego.

do góry