Nawigacja

Książki – Kraków

Listy z frontu i na front. Korespondencja rodziny Massalskich (1914–1921)

  • Okładka
    Okładka

Listy z frontu i na front. Korespondencja rodziny Massalskich (1914–1921), wstęp i opracowanie Adam Massalski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach, Instytut Pamięci Narodowej, Kielce 2017, 296 s., ISBN IPN: 978-83-8098-247-5, ISBN WBP w Kielcach: 978-83-60108-62-8

W książce „Listy z frontu i na front Korespondencja rodziny Massalskich (1914–1921)” przedstawiona została korespondencja rodzeństwa Stanisławy oraz Feliksa Tadeusza, Zygmunta i Leona Massalskich z lat 1914–1921. Na zbiór składa się 187 kart pocztowych i listów. Przez pryzmat zachowanej do dnia dzisiejszego spuścizny epistolograficznej Czytelnik może poznać losy Polaków biorących udział w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej podczas I wojny światowej i w walkach o utrzymanie granic podczas wojny polsko-bolszewickiej. Książka stanowi znakomity zbiór spostrzeżeń na sprawę rodzącej się Polski – zarówno z perspektywy żołnierzy Legionów Polskich, walczących na różnych frontach, jak i z perspektywy wydarzeń rozgrywających się w Kielcach, daleko od dużych opiniotwórczych ośrodków.

Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego przez Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach, Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Narodowe w Kielcach, Bibliotekę Uniwersytecką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Celem projektu jest edycja i wydawanie źródeł do dziejów regionu świętokrzyskiego. Tego typu materiały mają szczególne znaczenie w pracy naukowej. Równocześnie są atrakcyjnym materiałem do poszerzenia wiedzy dla przeciętnego czytelnika. Stanowią cenne źródło poznawcze związane z historią regionu i wpisują się w działania dotyczące budowania tożsamości lokalnej, tzw. małych ojczyzn.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Przedmowa
Wstęp

Część I Listy z frontu
Rok 1914
​Rok 1915
​Rok 1916
​Rok 1917
​Rok 1918
​Rok 1919
​Rok 1920
​Rok 1921

Część II Listy spoza frontu
​Rok 1914
​Rok 1915
​Rok 1916
​Rok 1917
​Rok 1918
​Rok 1919
​Rok 1920

Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks geograficzny

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry