Nawigacja

Książki – Kraków

Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów

  • Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów
    Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów

Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów, pod redakcją Martyny Grądzkiej-Rejak i Dawida Golika, Instytut Pamięci Narodowej, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, 428 s., ISBN 978-83-943749-3-8

Rok 1944 miał kluczowe znaczenie dla historii powojennej Polski. To wówczas na arenie międzynarodowej rozegrały się wydarzenia, które przypieczętowały zarówno jej przyszłe miejsce w Europie, jak i charakter ustanowionych na jej terytorium rządów.

Książka Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów jest w całości poświęcona międzynarodowym relacjom politycznym i wpływowi, jaki na nasz kraj mieli ówcześni przedstawiciele państw sojuszniczych, wrogich oraz neutralnych. Celem niniejszej publikacji nie jest uchwycenie perspektywy polskiej, władz na uchodźstwie czy Polskiego Państwa Podziemnego w kraju, lecz zwrócenie uwagi na perspektywę zewnętrzną – tzn. wybranych państw i narodów – w kontekście sytuacji okupowanych jeszcze ziem Rzeczpospolitej.

Wyrażamy nadzieję, że książka nie tylko przyczyni się do lepszego zrozumienia niuansów stosunków międzynarodowych schyłku II wojny światowej, lecz także będzie stanowić inspirację do dalszych badań, szczególnie tematów, które nie zostały szerzej poruszone w ramach tego opracowania. (Ze Wstępu)

Publikacja ukazuje się w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945”.

SPIS TREŚCI

M. Grądzka-Rejak, D. Golik Wstęp

M. Korkuć Wojna hybrydowa 1944

I. Sojusznicy

M. Kornat Porzucenie sojusznika i odruch współczucia. O brytyjskiej percepcji spraw polskich w roku 1944 
J. Tyszkiewicz Od Teheranu do Jałty. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski i Polaków w 1944 r. 
M. Gmurczyk-Wrońska Francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Rząd Tymczasowy Republiki Francuskiej wobec „dawnej i nowej Polski” – zamknięcie, otwarcie?

II. Wrogowie

A. Stempin Perspektywa niemieckiego wroga – „nowa polityka” wobec Polski w 1944 r. i jej fiasko 
B. Musiał Polityka Stalina wobec Polski w 1944 r. Kształtowanie granic oraz ustroju państwowego

III. Państwa i narody regionu

A. Binar Stanowisko Czechosłowacji wobec Polski w 1944 r. 
P. Borza Polsko-słowackie stosunki podczas pierwszej Republiki Słowackiej w roku 1944 
M. Anton Czas wojny. Dyplomacja rumuńska a dramat Polski 
T. Gerencsér Węgry a Polska w 1944 r. Perspektywa sojusznika czy wroga? 
A. Bubnys Litwa i Polska w 1944 r. 
G. Motyka Rok 1944. Polska a Ukraina

IV. Dyskusja

Czym dla Polaków jest pamięć o roku 1944?

Bibliografia 
Indeks osób

do góry