Nawigacja

Książki – Kraków

Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. krakowskiego 1944–1975, Leksykon biograficzny, tom 2

Ks. Józef Marecki, Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. krakowskiego1944–1975, Leksykon biograficzny, tom 2, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016, 416 s., ISBN 978-83-97-7730-182-1

Drugi tom leksykonu biograficznego, opracowany przez ks. Józefa Mareckiego w ramach serii wydawniczej „Kościół w okowach”, przedstawia sylwetki kolejnych 260 duchownych i zakonnych represjonowanych w latach 1944–1975 w woj. krakowskim.

Każdy opis składa się z trzech zasadniczych części: krótkiej biografii duchownego, wykazu stosowanych wobec niego represji oraz bibliografii przedmiotowej. Oprócz działań Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa ks. Józef Marecki uwzględnił cały szereg represji o charakterze administracyjnym czy finansowym, kreśląc tym samym rzeczywisty obraz prześladowania Kościoła przez komunistyczne państwo.

SPIS TREŚCI

Wstęp do tomu drugiego
Wykaz skrótów
Sylwetki represjonowanych kapłanów diecezjalnych i osób zakonnych
Bibliografia
Indeks nazwisk i pseudonimów

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry