Nawigacja

Przystanek Historia

Archiwalna środa. Miejsca pamięci zagłady Żydów w Małopolsce

Prelekcja Michała Zajdy z Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie pt. „Miejsca pamięci zagłady Żydów w Małopolsce w 80 lat po niemieckiej zbrodni »Aktion Reinhardt«”.

80 lat temu niemiecki okupant w ramach „Aktion Reinhardt” dokonał największych zbrodni na Żydach znajdujących się terenach Generalnego Gubernatorstwa. Rok 1942 uznaje się za najtragiczniejszy i najkrwawszy w dziejach Shoah. W Małopolsce niemal w każdej miejscowości odnaleźć można ślady niemieckich zbrodni na polskich Żydach, o których upamiętnienie dba lokalna społeczność oraz IPN. Wciąż jednak jest wiele zapomnianych miejsc kaźni, których istnienie nie przebiło się do powszechnej świadomości.

Po wojnie Holokaust był przedmiotem manipulacji. Władze Polski „ludowej” wykorzystywały go do celów politycznych, a sytuacja społeczności żydowskiej w komunistycznej Polsce była skomplikowana i trudna. Polscy Żydzi stanęli przed problemem należytego upamiętnienia miejsc zagłady oraz zabezpieczenia wielowiekowej spuścizny swoich przodków.

Spotkanie w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie połączone z prezentacją dokumentów poprowadził Rafał Dyrcz, naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie.

do góry