Nawigacja

Przystanek Historia

Klub im. „Grota”. Wykład „Polskie Państwo Podziemne w Krakowie w latach 1939-1945”

26 października 2022 r. na „Przystanku Historia” IPN w Krakowie odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Wykład pt. „Polskie Państwo Podziemne w Krakowie w latach 1939-1945” wygłosił Tomasz Stachów z filii Muzeum Krakowa „Ulica Pomorska”.

Konspiracja niepodległościowa w latach okupacji niemieckiej była w przeważającej większości zorganizowana w system normalnie funkcjonującego organizmu, który przeszedł do historii pod nazwą Polskiego Państwa Podziemnego. Powstawało ono przez cały okres okupacji, stopniowo coraz bardziej się doskonaląc. W pełni podległo legalnym władzom Rzeczypospolitej funkcjonującym na obczyźnie. Jego struktury obejmowały tak istotne dla każdego państwa dziedziny, jak m.in. sądownictwo, szkolnictwo, media, a zatem wykonujące wszystkie zadania każdego nowoczesnego państwa. Zbrojnym ramieniem była Armia Krajowa, która w szczytowej fazie liczyła między 300 a 400 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. W Krakowie działał Okręgowy Delegat Rządu na Kraj, który był konspiracyjnym odpowiednikiem wojewody. Tematem prezentacji będzie szeroka i owocna działalność jego urzędu oraz Armii Krajowej na terenie Krakowa.

do góry