Nawigacja

Przystanek Historia

„Żołnierze Wierni Ojczyźnie. AK”. Dodatek prasowy [PDF]

Wydawnictwo Oddziału IPN w Krakowie na 80. rocznicę przekształcenia ZWZ w Armię Krajową (luty 2022)

W numerze

 • Filip Musiał, Armia Krajowa – podziemne Wojsko Polskie
  Rok 1942 jest ważną cezurą w dziejach pionu zbrojnego Polskiego Państwa Podziemnego, ale nie jest jego początkiem. Już we wrześniu 1939 r., po niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę, zaczęły powstawać zalążki konspiracyjnych organizacji.
 • Dawid Golik, Konspiracyjna szachownica
  „Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią” – te proste, żołnierskie słowa, które padały ze strony przyjmującego do podziemnego wojska, tłumaczyły wszystko. Były też dla większości wystarczające, by pozostać wiernym przysiędze do końca wojny.
 • Krzysztof Pięciak, Niemiecka „pokuta dla Bochni”
  Pacyfikacje i masowe egzekucje w odpowiedzi na działania podziemia stały się elementem niemieckiej okupacji. A mord w Bochni był – obok dokonanej 27 grudnia 1939 r. zbrodni w Wawrze – jedną z pierwszych spośród nich.
 • Marcin Chorązki, Ziemianie schodzą do podziemia
  Pierwszy okres tworzenia struktur konspiracyjnych był pochodną m.in. zaangażowania osób, które przed wojną tworzyły elity II Rzeczypospolitej.
 • Anna Czocher, „Polka jest potężnym niebezpieczeństwem”
  „Bez mężczyzn nie byłoby zapewne możliwe powstanie Komendy Głównej Armii Krajowej, bez kobiet zaś – z pewnością nie mogłaby ona sprawnie funkcjonować” – stwierdził historyk prof. Marek Ney-Krwawicz. To spostrzeżenie można odnieść również do udziału kobiet w konspiracji krakowskiej.
 • Maciej Korkuć, Siły zbrojne wbrew okupacji
  „Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę Z[wiązek] W[alki] Z[brojnej]” – pisał 14 lutego 1942 r. w rozkazie dla gen. bryg. Stefana Roweckiego „Grota” Naczelny Wódz Wojska Polskiego gen. broni Władysław Sikorski. „Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią »Armię Krajową« podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy”.
 • Michał Wenklar, Józef – ten lepszy Spychalski
  Półtora miesiąca po przemianowaniu ZWZ na AK, nocą z 30 na 31 marca 1942 r., z przelatującego nad Mazowszem brytyjskiego samolotu Halifax wyskoczyło sześciu cichociemnych. Wśród nich czterdziestoczteroletni płk Józef Spychalski, przyszły komendant Okręgu Krakowskiego AK.
do góry