Nawigacja

Przystanek Historia

„Bij bolszewika. Polacy wobec wojny z sowiecką Rosją w 1920 roku”. Kielecka wystawa do pobrania [PDF]

Wystawa planszowa przygotowana przez Delegaturę IPN w Kielcach na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Na 18 planszach części głównej wystawy ukazany został wkład społeczeństwa polskiego w zwycięstwo nad bolszewikami, mobilizacja w obliczu zagrożenia i różne formy pomocy dla walczącej na wschodzie armii. Można się zapoznać z materiałami dotyczącymi m.in. obywatelskich komitetów obrony państwa, werbunku do Armii Ochotniczej, Straży Obywatelskiej, działalności organizacji kobiecych, wsparcia udzielanego wojsku i udziału cywilów w obronie miast w sierpniu 1920 r.

Warstwę graficzną wystawy tworzą głównie fotografie archiwalne. W mniejszym stopniu wykorzystane zostały plakaty, odezwy, ulotki czy wycinki prasowe. Materiały te pochodzą z archiwów, muzeów, bibliotek i innych instytucji polskich oraz zagranicznych.

Całość składa się z dwóch części. W pierwszej – ogólnopolskiej, monograficznej (18 plansz), omówiony został stosunek Polaków do wojny w 1920 r. Część druga – regionalna (10 plansz), to biogramy 20 osób urodzonych na terenie obecnego woj. świętokrzyskiego lub związanych z tymi terenami, które u progu niepodległości włączyły się do obrony państwa przed Armią Czerwoną.

Wystawa o wymiarach 70x100 cm przeznaczona jest zarówno do prezentacji we wnętrzach, jak i na zewnątrz.

do góry