Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie o umorzeniu śledztwa o sygnaturze akt S 59.2022.Zk

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 września 2022 r. umorzono śledztwo o sygnaturze akt S 59.2022.Zk w sprawie zbrodni komunistycznych będących zbrodniami przeciwko ludzkości, poważnym prześladowaniem osób z powodu ich przynależności do określonej grupy politycznej, stanowiących zbiorowe naruszenie praw człowieka, w szczególności prawa do wolności osobistej, nietykalności oraz prawa do sprawiedliwego procesu przed niezawisłym organem sądowym, popełnionych pomiędzy 12 grudnia 1981 r. a 11 września 1982 r., w Kielcach, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Kielcach oraz Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Kielcach do spraw Służby Bezpieczeństwa, którzy przekroczyli swe uprawnienia stosując represje związane z zajmowanym stanowiskiem i wydając, na podstawie nieobowiązującego aktu prawnego – dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w okresie obowiązywania stanu wojennego, decyzje o internowaniu trzystu szesnastu osób prowadzących antykomunistyczną działalność opozycyjną, a w szczególności członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, którymi byli:

Marian Abramczyk, Grzegorz Bałkowski, Janusz Barański, Waldemar Bartosz, Stefan Barwik, Jan Barycki,  Eugeniusz Bednarczyk, Bolesław Bętkowski, Mieczysław Białowąs, Henryk Bijak, Zbigniew Boś, Teresa Braun, Wiesław Bryzek, Krzysztof Brzeziński, Władysław Bujnowski, Michał Chałoński, Stanisław Chamera, Feliks Chliwiński, Danuta Chmielewska, Stefan Chojnacki, Leokadia Chojnecka, Janusz Chudzia, Krzysztof Chudziński, Maria Czubińska, Mirosław Czyżewski, Dezyderiusz Dachno, Edward Dajewski, Marek Darmas, Wiesław Derek, Andrzej Derszniak, Adam Doboszyński, Stanisław Domagała, Mirosław Domińczyk, Stanisław Drygulski, Maria Durlej, Piotr Dymora, Ireneusz Dzioba, Stefan Dziwosz, Marek Eberhardt, Józef Fiącek, Józef Figiel, Jan Filanowski, Bogdan Flagowski, Marian Florecki, Marian Galus, Marian Gała, Waldemar Gałązka, Stanisława Gawlik, Adam Giera, Witold Giler, Krzysztof Głąb, Czesław Grzela, Maciej Grzelka, Alfred Gula, Włodzimierz Herman, Edward Imiela, Stanisław Jabłoński, Władysław Jakubczyk, Bogusław Janas, Jadwiga Janeczek z d. Szlapa, Ryszard Jaworski, Tadeusz Kacperski, Feliks Karbownik, Krzysztof Kasprzyk, Józef Kita, Adam Kos, Andrzej Kosakowski, Marek Kozłowski, Jerzy Krupa, Jan Kupis, Edmund Kuźlan, Jerzy Kwaśniewski, Lech Kwiecień, Krzysztof Lipiec, Kazimierz Łutczyk, Marian Wojciech Markiewicz, Andrzej Markowski, Andrzej Miernik, Henryk Miernikiewicz, Helena Obara, Tomasz Ofman, Józef Ogonowski, Aleksander Paniec, Stanisław Pawłowski, Andrzej Poterała, Jerzy Purski, Michał Pytlarz, Jerzy Soboń, Tadeusz Stefański, Jerzy Stępień, Jerzy Stopa, Bolesław Szczepanik, Stanisław Szczygieł,  Stanisław Ślusarczyk, Józef Wikierski, Ryszard Zajączkowski, Andrzej Ziemiszewski, Edward Żelazko, Leon Antosik, Wojciech Arczyński, Jarosław Baranowski, Stanisław Bieniek, Witold Bochniak, Edmund Borowiec, Juliusz Braun, Marian Bukała, Jerzy Ceglarski, Bogusław Chlewicki, Henryk Chochowski, Gabriel Chojnacki, Małgorzata Cieślak, Andrzej Dering, Józef Drożdżał, Stanisław Frej, Krzysztof Gajewski, Ryszard Rene Gawroński, Jacek Głażewski, Przemysław Główka, Jerzy Gorzkowski, Włodzimierz Green, Eugeniusz Gromada, Henryk Gruszka, Józef Gurczyński, Stanisław Iwanowski, Antoni Jabłoński, Ireneusz Jakubowski, Zbigniew Jamróz, Tadeusz Janaszek, Zbigniew Jaźwiec, Wojciech Jura, Zygmunt Kaleta, Tomasz Kalaska, Aleksander Kania, Kazimierz Kantyka, Bogdan Kapral, Sławomir Kapusta, Jan Kędracki, Lech Kidoń, Andrzej Kiraga, Tadeusz Klinicki, Adam Kogut, Andrzej Kopeć, Kazimierz Koruba, Paweł Kościański, Leszek Kotfis, Włodzimierz Kowalski, Leszek Kozłowski, Marian Kozłowski, Jacek Koźlecki, Błażej Krajewski, Andrzej Krzemień, Zygmunt Kuca, Jerzy Kuderski, Teodor Kudła, Marek Kula, Edward Kulig, Henryk Kuliński, Jacenty Kupis, Czesław Kuranda, Irena Kurowska, Antoni Kwapisiewicz, Zenon Kwiecień, Daniel Lasota, Romuald Lewicki, Barbara Lipińska – Baranowska, Hieronim Lis, Janusz Lisowski, Jacek Ludwiczuk, Krzysztof Łakomiec, Henryk Łazarczyk, Benon Łączek, Ryszard Łukasiak, Stefan Majcher, Józef Majta, Alfred Mastyna, Wiesław Matlak, Andrzej Michalski, Ryszard Mielczarek, Bogdan Migas, Józef Mikołajczyk, Aleksander Mikołajek, Andrzej Minkiewicz, Robert Minkina, Witold Misztal, Adam Mitura, Marian Mońka, Ludwik Moskal, Antoni Nassalski, Henryk Nawojski, Krzysztof Niedopytalski, Jerzy Nobis, Krzysztof Nowak, Leszek Nowak, Jan Nowakowski, Krzysztof Nurzyński, Jan Olkiewicz, Czesław Orzeł, Wiesław Osmala, Zbigniew Oziębło, Edward Pać, Tadeusz Pawłowski, Edward Perczak, Andrzej Pisarczyk, Michał Płoski, Józef Płoskonka, Andrzej Podsiedlik, Stanisław Kita – Polański, Wanda Pomianowska, Bogusław Posłowski, Krzysztof Prasek, Maria Przybylska – Więckowska, Zbigniew Putowski, Wojciech Radomski, Tadeusz Radwański, Andrzej Rak, Wacław Rembosz, Czesław Rurarz, Zenon Rurarz, Władysław Rutkiewicz, Karol Ryczel, Bogdan Ryś, Adam Sadowski, Jacek Sadowski, Edmund Sarna, Andrzej Sędek, Henryk Siwiec, Mirosław Skarżyński, Jerzy Skowron, Marek Skrzyniarz, Anna Skrzypczyk, Marek Skuza, Wiesław Standzikowski, Władysław Stanek, Jan Staniak, Marian Stelmasiński, Marian Stelmaszczyk, Jerzy Adam Stępień, Andrzej Strychalski, Janusz Szaran, Tadeusz Szczykutowicz, Henryk Szozda, Ryszard Sztando, Zbigniew Sztefko, Eugeniusz Szymczyk, Krzysztof Ścisło, Marian Śledzik, Henryk Ślusarski, Onufry Śmiałkowski, Marek Świetliński, Jan Tekiel, Halina Tomasik, Ryszard Tomtas, Jerzy Wachla, Andrzej Wajerczyk, Andrzej Walasiak, Czesław Wątrobiński, Stanisław Wesołowski, Tomasz Wesołowski, Jerzy Węglarski, Jacek Wierzbicki, Kazimierz Więsak, Maciej Wijas, Marian Wojciechowski, Leszek Wojnowski, Stanisław Wotliński, Józef Wójcik, Zenon Wójcik, Jan Wrona, Piotr Zabielski, Danuta Zaborowska - Wilczyńska, Andrzej Zagozda, Andrzej Zając, Krzysztof Zając, Mirosław Zając, Henryk Zarzycki, Jerzy Zawadzki, Zygmunt Ziemkiewicz, Jan Zięba, Aleksander Zioło, Bogusław Żak, Stanisław Żak, Zdzisław Żmijewski, Krystyna Żurowska, Tadeusz Adamus,  Danuta Kłosińska, Tadeusz Kobyłecki, Tadeusz Krogulec, Józef Misztal, Jan Leszek Nowak, Marianna Olejnik, Zygmunt Pęksyk, Andrzej Posłowski, Edward Sobieraj, Marek Stanikowski, Anna Stępień, Jerzy Stradowski, Andrzej Styła, Andrzej Szczerba, Janusz Szewczyk, Adam Ślufarski, Janusz Świtakowski, Witold Tarnowski, Zbigniew Tobała, Ryszard Tomtas, Wincenty Urbaniak, Marek Wesołowski, Andrzej Wiszniewski, Józef Wojtusik, Marian Wołowiec, Andrzej Wójcik, Lech Wójcik, Tadeusz Zapała, Bogusław Żak, podpisując nakazy zatrzymania i doprowadzenia tych osób do ośrodka odosobnienia w Areszcie Śledczym w Kielcach oraz zlecając podległym im funkcjonariuszom ich wykonanie, w wyniku czego pokrzywdzonych bezprawnie pozbawiono wolności w okresie pomiędzy 13 grudnia 1981 r. a 13 grudnia 1982 r., które to czyny stanowiły przestępstwa według ówcześnie obowiązującego Kodeksu karnego z 1969 r. i stanowiły działanie na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego osób pokrzywdzonych na zasadzie art. 17 § 1 pkt 5 kpk – wobec śmierci ustalonych sprawców przestępstw.

Na podstawie art. 131 § 3 kpk pokrzywdzeni w niniejszej sprawie mogą,  w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia przedmiotowego komunikatu, zwrócić się do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie  o doręczenie odpisu wskazanego wyżej postanowienia o umorzeniu śledztwa.

do góry