Nawigacja

Aktualności

80. rocznica zbrodni katyńskiej. Upamiętnienia ofiar, realizowane przez Oddział IPN w Krakowie

Uroczystości przygotowywane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, które zaplanowano na kwiecień 2020 r., zostaną prawdopodobnie przeniesione na późniejszy termin.

  • Kraków

Tablica w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego przy ul. Rydla 19 w Krakowie, poświęcona oficerom Wojska Polskiego – ofiarom zbrodni katyńskiej. Z powodu epidemii koronawirusa planowana na 15 kwietnia 2020 r. uroczystość odsłonięcia tablicy zostanie prawdopodobnie przełożona na późniejszy termin.

Tablica upamiętnia oficerów, związanych ze strukturami administracji wojskowej: szefa Komendy Miasta Krakowa płk. Felicjana Madeyskiego-Poraja, szefa Komendy Rejonu Uzupełnień w Dębicy ppłk. Waleriana Orłowskiego i szefa Komendy Rejonu Uzupełnień w Bochni ppłk. Kazimierza Czyżewskiego. Trzy ofiary zbrodni katyńskiej zostały upamiętnione w formie nawiązującej do trzech żołnierskich nieśmiertelników.

  • Skomielna Biała

Tablica na fasadzie kościoła w Skomielnej Białej (pow. myślenicki) ku czci oficerów Wojska Polskiego, Policji Państwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza – ofiar zbrodni katyńskiej. Uroczystość planowana na 18 kwietnia 2020 r. zostanie prawdopodobnie przełożona na późniejszy termin.

Na tablicy pamiątkowej wymienione zostały trzy osoby – przedstawiciele trzech formacji WP, PP i KOP: posterunkowy Józef Łopata, ppłk Wojciech Wójcik i por. Andrzej Wólczyński. Józef Łopata urodził się w Skomielnej Białej, pełnił funkcję posterunkowego w Kraśniczynie. Wojciech Wójcik we wrześniu 1939 r. dowodził 1. Pułkiem Piechoty KOP, broniąc Wysokiej i Jordanowa, a jego sztab znajdował się w Skomielnej Białej. Andrzej Wólczyński był oficerem 78. Pułku Piechoty w Baranowiczach, ze Skomielną związana była jego najbliższa rodzina.

  • Kielce

Głaz pamięci z tablicą ku czci ofiar zbrodni katyńskiej oraz kamień pamięci z inskrypcją przed Dębem Katyńskim, posadzonym na terenie III LO im. Norwida w Kielcach, w kwietniu 2010 r. dla uczczenia mjr. Romana Tarkowskiego, kielczanina, zamordowanego wiosną 1940 r. w Charkowie. Uroczystość planowana na 20 kwietnia 2020 r. zostanie prawdopodobnie przełożona na późniejszy termin.

  • Wieliczka

Tablica na głazie pamięci przed Komendą Powiatową Policji w Wieliczce, poświęcona policjantom – ofiarom zbrodni katyńskiej. Uroczystość planowana na 28 kwietnia 2020 r. zostanie prawdopodobnie przełożona na późniejszy termin.

Pomnik poświęcony jest funkcjonariuszom Policji Państwowej z Wieliczki i Niepołomic: przod. Władysławowi Włodarczykowi, st. post. Józefowi Kutrzebie i post. Franciszkowi Niechwiejowi, zamordowanym w Kalininie (obecnie Twer), pogrzebanym w dołach śmierci w Miednoje.

do góry