Nawigacja

Aktualności

150-letni dorobek jezuitów w Krakowie tematem konferencji naukowej

Na Akademii Ignatianum 14 listopada 2019 r. przez cały dzień trwała konferencja naukowa, zatytułowana „150 lat jezuitów przy ulicy Kopernika 26 w Krakowie”.

Spotkanie było zwieńczeniem uroczystości, upamiętniających 80. rocznicę aresztowania przez niemieckie władze okupacyjne 25 jezuitów z kolegium krakowskiego. Akcja Niemców z 10 listopada 1939 r. stanowiła element działań skierowanych przeciwko polskiej inteligencji.

Podczas konferencji przypominano różne aspekty obecności jezuitów w Krakowie. Całość została podzielona na dwie części. Pierwsza obejmowała czas od 1868 do 1939 r., druga – okres II wojny światowej i powojenny. W tej części wygłoszone zostały m.in. referaty ks. dr. hab. Stanisława Cieślaka SJ o aresztowaniu krakowskich jezuitów w 1939 r. oraz dr Anny Czocher z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie o polityce niemieckich władz okupacyjnych wobec Kościoła.

Współorganizatorem konferencji był Oddział IPN w Krakowie, a jego dyrektor dr hab. Filip Musiał, profesor AIK, omówił w swoim wystąpieniu na początku spotkania dotychczasowe liczne już wspólne projekty Ignatianum i IPN.

do góry