Nawigacja

Aktualności

III edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?” – Kielce, 16 marca 2020

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w III edycji międzynarodowej konferencji naukowej

Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989.
Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?

Kielce, 16 marca 2020 r.

Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy o organach sądowych PRL-u, obowiązującym systemie prawnym oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju komunistycznego. Ponadto charakterystyka istniejącego dorobku naukowego oraz wskazanie czy też zweryfikowanie dostępnych źródeł dotyczących instytucji wymiaru sprawiedliwości  w kontekście tzw. „zbrodni sądowych” w latach 1944–1989. Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie zaangażowania organów państwa w eliminowaniu organizacji niepodległościowych oraz prezentacja indywidualnych postaw sędziów, prokuratorów, adwokatów czy też przedstawicieli organów siłowych PRL-u, także w aspektach regionalnych. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

Wyrażamy nadzieję, że problematyka będąca przedmiotem konferencji, spotka się  z Państwa zainteresowaniem.

Obszary tematyczne:

 • „Po dwóch stronach barykady”. Prawnicy zaangażowani w procesy polityczne lat ’80.
 • Wymiar sprawiedliwości wobec działaczy opozycji po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.
 • Współpraca instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz organów siłowych krajów tzw. demokracji ludowej w zwalczaniu przeciwników politycznych
 • Instrumentalizacja prawa w ustroju komunistycznym
 • Źródła sądownictwa państwa totalitarnego
 • Ustrój sądownictwa powszechnego oraz sądownictwa wojskowego w PRL-u
 • Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe
 • Źródła do dziejów instytucji wymiaru sprawiedliwości w latach 1944-1989
 • Stan badań nad dziejami sądownictwa, prokuratury, adwokatury w latach 1944-1989
 • Indywidualne postawy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wobec prowadzonych postępowań
 • Studium przypadku wybranych spraw sądowych
 • Rola organów represji w kształtowaniu materiału procesowego, będącego podstawą postępowań sądowych
 • Wymiar sprawiedliwości w powojennej propagandzie

Termin konferencji: 16 marca 2020 r.

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Współorganizator: Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

Przewodniczący konferencji:

 • Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach  dr– Dorota Koczwańska-Kalita
 • WSEP i NM w Kielcach – prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz
 • Rektor Winnickiego Kooperatywnego Instytutu – dr hab. Anatolij Drabowski

Sekretarze konferencji:

dr Dariusz Palacz, tel. 600 361 495, darek.palacz@wp.pl 
Marzena Grosicka, tel. 41 340 50 67, marzena.grosicka@ipn.gov.pl  

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają wyżywienie.

Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia i abstraktem prosimy nadsyłać na adres: Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109 A, 25–734 Kielce, Tel.  /0-41/ 345 13 13 darek.palacz@wp.plmarzena.grosicka@ipn.gov.pl

Termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu i abstraktem upływa 30 listopada 2019 r.

Organizatorzy zapewniają publikację książki będącej efektem konferencji, która ukaże się drukiem. W związku z tym, prosimy by teksty do druku – w języku polskim, uzupełnione o rezultaty dyskusji przekazywać do sekretarzy, do 30 czerwca 2020 r. Teksty dostarczone po tym terminie nie będą mogły zostać zamieszczone w publikacji książkowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń oraz tekstów przesłanych do druku.

do góry