Nawigacja

Aktualności

Odznaczenie dla pracownika Delegatury IPN w Kielcach

Marek Jończyk z Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach został uhonorowany odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, w ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Delegaturą Instytutu w Kielcach a Zakładem Karnym w Pińczowie. Odznaczenie przyznawane jest osobom i instytucjom, które współpracują z więziennictwem. Wręczenie medali odbyło się 6 marca 2019 r. w Pińczowie.

Prowadzona w Zakładzie Karnym działalność resocjalizacyjno-edukacyjna ma na celu zapoznanie osadzonych z najnowszą historią Polski. Stanowi to element działalności informacyjno-edukacyjnej IPN, skierowanej do dorosłych, która ma podnosić poziom świadomości historycznej w społeczeństwie, rozwijać zainteresowanie historią regionu oraz kształtować postawy patriotyczne.

do góry