Nawigacja

Aktualności

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie ziemiańskim

„Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków oraz Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie, we współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie, zorganizowały cykl konferencji promujących ogólnopolski projekt edukacyjny „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”.

W dyskusjach, które odbyły się 30 listopada 2018 r. w Tarnowie, 4 grudnia w Suchej Beskidzkiej, 11 grudnia w Gorlicach i 18 grudnia w Nowym Targu, prof. dr hab. Marian Wolski (UPJPII w Krakowie i Oddział PTZ Kraków) oraz dr Marcin Chorązki (IPN Kraków) przybliżyli młodzieży ziemiaństwo, jako elitę przedwojennej Polski. Najważniejszym elementem dysputy naukowców były losy i postawy ziemiaństwa podczas II wojny światowej. Młodzież nie tylko usłyszała o tak znanych postaciach jak Karolina Lanckorońska, Adolf Bniński, mjr Henryk Dobrzański czy rtm. Witold Pilecki, ale również o Leonie Krzeczunowiczu, kontradmirale Józefie Unrugu, Józefie Stadnickim czy Annie Gaszyńskiej.

Uczniowie zostali również poinformowani o rozpoczętym konkursie. Czekamy na zgłoszenia szkół – e-mail: marcin.chorazki@ipn.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2019 r.

Dziękujemy kurator Barbarze Nowak, wicekurator Halinie Cimer oraz wszystkim pracownikom delegatur Kuratorium Oświaty w Małopolsce za wsparcie naszego projektu.

 • Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
  Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
 • Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
  Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
 • Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
  Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
 • Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
  Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
 • Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
  Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
 • Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
  Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
 • Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
  Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
 • Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
  Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
 • Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
  Cykl konferencji promujących ziemiański projekt edukacyjny
do góry