Nawigacja

Aktualności

Spotkanie na Przystanku Historia IPN w Krakowie z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego

W upalne popołudnie, w wypełnionej sali konferencyjnej, dyskutowano o tożsamości kulturowej Polski i Europy

Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN w Krakowie gościło 8 czerwca 2018 r. ks. prof. dr. hab. Józefa Mareckiego. Co się stanie, gdy połączymy ciało i duszę Europy? – zapytał na początku. I zaraz odpowiedział: – Otrzymamy bardzo dziwny obraz, reprezentowany przez wiek XX. Stulecie, które ukazało nam Europę jako starca, dobitego dwiema wojnami. Tenże starzec na swoim łonie wyhodował sobie różne totalitaryzmy, nacjonalizmy, szowinizmy... Pokazał zęby, którymi zaczął kąsać samego siebie.

Według ks. prof. Mareckiego nadzieją współczesnej Europy i Polski jest młodzież, dzieci i rodzina. Przez nie można odbudować bardzo ważną warstwę społeczną – inteligencję, która w ostatnich dziesięcioleciach zaniknęła w naszym kraju. Brak warstwy społecznej, cechującej się przechowywaniem narodowych wartości, uznał za jeden z kluczowych problemów współczesnej Polski we współczesnej Europie.

Najlepszą – zdaniem ks. prof. Mareckiego – metodą wyjścia z sytuacji jest „praca u podstaw” z młodzieżą. Taka, jak ta, którą sam wykonywał w drugiej połowie lat 80. XX wieku, zakładając w Stalowej Woli drużyny harcerskie.

Przyczynkiem do spotkania była księga pamiątkowa, wydana z okazji 60. rocznicy urodzin i 30 lat pracy naukowej ks. prof. Mareckiego, zatytułowana „Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum – profanum”. Współredaktorem tomu jest dr hab. Lucyna Rotter, która wzięła udział w krakowskiej dyskusji. Rozmowę poprowadzi dr Rafał Opulski z Oddziału IPN w Krakowie.

Ks. prof. Józef Marecki wchodzi w skład Kolegium IPN, Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, był wieloletnim pracownikiem Oddziału IPN w Krakowie, kieruje Katedrą Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ma na koncie wiele publikacji z zakresu historii najnowszej, archiwistyki oraz szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego.

do góry