Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa "Obchody milenijne w regionie świętokrzyskim (1957-1967). Religia – polityka – nauka – popularyzacja", Kielce, 17-18 października 2016

  • Konferencja naukowa "Obchody milenijne w regionie świętokrzyskim (1957-1967). Religia – polityka – nauka – popularyzacja"
    Konferencja naukowa "Obchody milenijne w regionie świętokrzyskim (1957-1967). Religia – polityka – nauka – popularyzacja"

W dniach 17-18 października 2016 r. odbędzie się w Kielcach konferencja naukowa zatytułowana Obchody milenijne w regionie świętokrzyskim (1957-1967). Religia – polityka – nauka – popularyzacja. Organizatorami konferencji są: Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach.

W konferencji wezmą udział historycy z Delegatury IPN w Kielcach, którzy wygłoszą następujące referaty: mgr Robert Piwko – Udział członków Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Kielcach w obchodach „Roku Ziemi Kieleckiej” oraz dr Tomasz Domański – Relacje państwo – kościół w diecezji kieleckiej w latach 1957 – 1963. Wybrane zagadnienia.

17.10.2016 r. Aula Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, godz. 10.00

18.10.2016 r. Aula Seminarium Duchownego w Kielcach, ul. Jana Pawła II 7, godz. 10.00

do góry