Nawigacja

Aktualności

Kraków. Uroczystości w 84. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę

17 września 2023 r. w katedrze na Wawelu i pod Krzyżem Katyńskim na pl. o. Studzińskiego odbyły się krakowskie uroczystości w 84. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę.

W katedrze wawelskiej odprawiona została msza święta w intencji ofiar totalitaryzmów sowieckiego i niemieckiego oraz wszystkich poległych za wolność ojczyzny. Następnie zebrani zeszli z Wawelu na pl. o. Studzińskiego na uroczystości patriotyczne pod Krzyżem Katyńskim i tablicą zesłańców Sybiru.

– Na 17 września 1939 r. możemy patrzeć z trzech perspektyw. Pierwsza wydaje się oczywista – 17 września spadła propagandowa zasłona i świat spostrzegł, że II wojnę światową wywołali dwaj agresorzy. Nie tylko nazistowskie Niemcy, ale także komunistyczny Związek Sowiecki. [...] Możemy też postrzegać 17 września jako konsekwentne działanie Moskwy, która od czasu powstania Rosji bolszewickiej aż po rozpad Związku Sowieckiego prowadziła imperialistyczną politykę, uderzając przede wszystkim w Polskę, stojącą na drodze szerzenia komunizmu w Europie i na świecie. [...] Z trzeciej perspektywy zobaczymy moskiewską propagandę, z którą musieliśmy się zmagać od początku wojny. [...] Propagandę, ogniskującą się w kłamliwym micie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, według którego dla Związku Sowieckiego wojna zaczęła się rzekomo dopiero w czerwcu 1941 r. po agresji nazistowskich Niemiec. [...] To wszystko nadal umyka Zachodowi, a już absolutnie nie przebija się do świadomości społeczeństwa rosyjskiego, dlatego wciąż musimy przypominać podstawowe fakty – powiedział w swoim wystąpieniu dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał.

Uroczystości zorganizował krakowski IPN, wojewoda małopolski i Związek Sybiraków Oddział Kraków.

17 września 1939 r., wypełniając ustalenia tajnego protokołu do paktu Ribbentrop – Mołotow, Związek Sowiecki przystąpił do wojny po stronie Niemiec hitlerowskich i bez wypowiedzenia wojny dokonał agresji na Polskę, toczącą od 1 września heroiczny bój z nacierającymi jednostkami niemieckim. Od początku NKWD i przedstawiciele mniejszości narodowych II RP kolaborujący z sowieckim okupantem mordowali polskich oficerów i inteligencję.

do góry