Nawigacja

Aktualności

Kraków. Złożyliśmy hołd ofiarom tzw. operacji polskiej NKWD

11 sierpnia 2023 r. na pl. o. Studzińskiego w Krakowie przedstawiciele oddziału IPN złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Polakom, zamordowanym w Związku Sowieckim w latach 1937-1938.

Zastępcy dyrektora oddziału Cecylii Radoń i dr. Maciejowi Korkuciowi, naczelnikowi Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa towarzyszyli m.in. wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, reprezentujący samorząd Województwa Małopolskiego Grzegorz Surdy, zastępca komendanta miejskiego policji w Krakowie nadkom. Łukasz Stankiewicz, przedstawiciele Wojska Polskiego i krakowskiej straży miejskiej. Poczet sztandarowy wystawiła małopolska „Solidarność”.

Operacja polska NKWD

86 lat temu Sowieci rozpoczęli zbrodniczą operację wobec Polaków. Stalinowski terror objął osoby, które znalazły się na sowieckim terytorium po wojnie polsko-bolszewickiej, gdy najbardziej na wschód wysunięte ziemie I RP pozostały poza granicami odrodzonej Polski. Ponad milion naszych rodaków – rdzenni mieszkańcy dawnych terenów RP i potomkowie zesłańców z czasów carskich, na mocy traktatu ryskiego, stali się sowieckimi obywatelami.

Tzw. operację polską NKWD, na polecenie Stalina, uruchomił szef sowieckiej policji politycznej Nikołaj Jeżow, rozkazem numer 00485 z 11 sierpnia 1937 r. Pod pretekstem działalności szpiegowskiej i kontrrewolucyjnej aresztowano ponad 140 tys. osób. W latach 1937-1938 Sowieci wymordowali ponad 100 tys. Polaków.

Ufundowana przez IPN tablica pamięci ofiar operacji polskiej NKWD został odsłonięta obk Krzyża Katyńskiego na pl. o. Studzińskiego pod Wawelem w styczniu 2018 r. Symboliczną opiekę nad tym upamiętnieniem sprawuje młodzież XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

do góry