Nawigacja

Aktualności

W Kielcach oddano hołd ofiarom stanu wojennego

Wojewódzkie obchody upamiętniające 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęły się 13 grudnia 2020 r. od złożenia kwiatów pod tablicą poświęconą osobom internowanym w areszcie śledczym na kieleckich Piaskach.

W bazylice katedralnej odprawiona została msza święta w intencji ofiar stanu wojennego. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie złożono kwiaty. W uroczystościach wzięła udział zastępca naczelnika Delegatury IPN w Kielcach Patrycja Zatorska-Milewska.

39 lat temu W całym kraju internowano ponad 10 tys. osób, w regionie świętokrzyskim prawie 400. Oprócz tego władze przeprowadziły działania o kryptonimie „Azalia”, czyli wyłączenie i blokadę telefonów, odbywały się też rozmowy „profilaktyczno-ostrzegawcze”, które miały na celu zastraszenie i zapobieganie ewentualnej działalności opozycyjnej. Wprowadzono szereg obostrzeń: zakaz poruszania się między województwami, godzinę milicyjną, zakaz zgromadzeń, strajków. Do największego protestu w regionie doszło w Ostrowcu Świętokrzyskim, w hucie im. Marcelego Nowotki. Od 13 do 15 grudnia trwał tam strajk okupacyjny.

Wprowadzenie stanu wojennego zatrzymało rozwój „Solidarności”. Część działaczy ze Świętokrzyskiego przebywała wówczas na szkoleniu związkowym w Bocheńcu. Po zajęciach MO i SB aresztowała ludzi i przewiozła ich do aresztu śledczego na Piaskach. Dokumentacja związku została skonfiskowana. Był to brutalny koniec „karnawału Solidarności”. Działacze trafili do aresztu, na społeczeństwo spadły represje.

do góry