Nawigacja

Aktualności

Kielce. Dyskusja wokół książki „Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”

Problem zbrodni sądowych jest zagadnieniem ciągle nie do końca odkrytym i dopiero poprzez badania, dochodzenie do źródeł, możemy tak naprawdę opisać, jak system totalitarny zmieniał sądownictwo i jak ogromną krzywdę wyrządził społeczeństwom.

16 grudnia 2020 r. odbyła się promocja książki, która przybliża ten trudny temat i jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy działania sądów były wynikiem konformizmu, czy relatywizmu moralnego środowisk prawniczych. W dyskusji wzięli udział: dr Marzena Grosicka, dr Anna Kanarek-Równicka i dr Dariusz Palacz.

Celem publikacji jest poszerzenie stanu wiedzy o organach sądowych, obowiązującym systemie prawnym oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania systemu komunistycznego w PRL i innych krajach tzw. bloku wschodniego. Duże znaczenie miało ukazanie zaangażowania organów siłowych poszczególnych państw w eliminowaniu organizacji niepodległościowych oraz prezentacja indywidualnych postaw sędziów, prokuratorów, adwokatów czy też przedstawicieli rządzących partii, także w aspektach regionalnych.

Badania naukowe, które miały na celu pogłębienie wiedzy z zakresu tematycznego odnoszącego się do „Zbrodni sądowych w latach 1944-1989” podjęte zostały w wyniku współpracy pomiędzy Delegaturą IPN w Kielcach oraz Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, przy współudziale Winnickiego Instytutu Kooperatywnego w Winnicy.

do góry