Nawigacja

Aktualności

Uroczystości w 100. rocznicę powrotu Spisza do Polski

W Łapszach Niżnych świętowano 28 lipca 2020 r. setną rocznicę powrotu części Spisza do Polski. Na uroczystościach, których gospodarzem był wójt Jakub Jamróz, krakowski IPN reprezentowała zastępca dyrektora oddziału Cecylia Radoń.

Po mszy świętej w kaplicy przy kościele św. Kwiryna złożono kwiaty na grobie Józefa Wiśmierskiego, nauczyciela ze Lwowa, jednego z polskich działaczy plebiscytowych, który starania o polskość Spisza przypłacił życiem. Odsłonięto także zdjęcie pamiątkowe. Jest na nim uwieczniony Wojciech Halczyn, urodzony w Lendaku Spiszak, który wraz z Orawianami – ks. Ferdynandem Machayem i Piotrem Borowym – reprezentował polskie interesy na konferencji w Paryżu.

Spod kościoła zebrani przeszli pod budynek Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, gdzie odsłonięto księgę pamiątkową na obelisku upamiętniającym setną rocznice odrodzenia się Rzeczpospolitej. Delegacje złożyły kwiaty, wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Na zakończenie uroczystości w namiocie przy urzędzie gminy odbyła się spiska premiera filmu „Prawo do Polski” w reżyserii Dariusza Walusiaka.

Upadek państw zaborczych w 1918 r. i odrodzenie się Rzeczpospolitej było dopiero początkiem walki o granice państwa. Głównymi obszarami sporu z Czechosłowacją okazały się Zaolzie oraz Spisz i Orawa. W roku 1920, gdy bolszewickie wojska podchodziły pod Warszawę, Polacy musieli porzucić plan przeprowadzenia plebiscytu i zaakceptować decyzję Rady Ambasadorów. 28 lipca 1920 r. przyznano nam zaledwie kilkanaście spiskich wsi.

do góry