Nawigacja

Konkursy historyczne

IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy

 • IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”
  IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w eliminacjach wojewódzkich IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”, które odbędą się 12-14 marca 2018 r. Ich zwycięzcy wraz z opiekunami wezmą udział w Gali Finałowej w Rudzie Śląskiej oraz w wyjeździe do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” w Niemczech.

Organizatorami konkursu, odbywającego się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Instytucje wspierające to Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Organizatorem eliminacji dla województwa małopolskiego jest Oddział IPN w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”. Odbędą się one w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie, przy ul. Dunajewskiego 8. Wypełnioną kartę zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich (PDF do pobrania wraz z regulaminem – poniżej) należy przesłać pocztą elektorniczną do 2 marca 2018 r. 

Informacje i zapisy

Terminy

 • Do 2 marca 2018 r. – zapisy do półfinałów
 • 12, 13 lub 14 marca 2018 r. (w zależności od liczby zgłoszeń) – półfinały konkursu w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia”
 • 12 kwietnia 2018 r: – Gala Finałowa w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej
 • 18-21 maja 2018 r. – wyjazd do KL Ravensbrück w Niemczech

 

Konkurs został zainspirowany przez Uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück) o następującym brzmieniu:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie przypomnieć, że 30 kwietnia 2011 r. mija kolejna rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną niemieckiego, nazistowskiego KL Ravensbrück. W czasie II wojny światowej w KL Ravensbrück osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęły blisko 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy. W latach 1942-1944 w KL Ravensbrück przeprowadzono zbrodnicze doświadczenia medyczne na więźniarkach – w większości młodych Polkach. Operacjom poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym większość z tych, które przeżyły, została kalekami. Szczególnie istotne jest podkreślenie tego, o czym zdaje się zapominać nie tylko polska, ale i międzynarodowa opinia publiczna: w KL Ravensbrück największą grupę etniczną stanowiły Polki i niemal wyłącznie na nich wykonywane były eksperymenty pseudomedyczne. Wyzwolenie KL Ravensbrück 30 kwietnia 1945 r. nie zakończyło cierpień. Niezmierzone cierpienia, jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie II wojny światowej, nie mogą być zapomniane. Młode pokolenie coraz mnie wie o tych strasznych czasach. Powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie należnego im miejsca w historii, podkreślając ich patriotyzm, bohaterską walkę o zachowanie człowieczeństwa w skrajnie trudnych warunkach. Oddajemy hołd ofiarom zamęczonym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu – Świadkom Historii. Dla upamiętnienia męczeństwa ofiar – kobiet i dzieci, Senat Rzeczypospolitej ogłasza kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
  

Proponowane materiały do wykorzystania

 1. Wiersze obozowe, materiały o KL Ravensbrück, więźniarkach, twórczości obozowej dostępne na stronie http://tajchert.w.interia.pl
 2. D. Brzosko-Mędryk, Mury w Ravensbrück, MAW 1979.
 3. G. Chrostowska, Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002 (wybór poezji i biografia poetki).
 4. Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939–1944, red. Z. Mańkowski, Lublin 1988.
 5. W. Kiedrzyńska, Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965.
 6. W. Kiedrzyńska, I. Pannenkowa, E. Sulińska, Ravensbrück. Wiersze obozowe. Wciąż stoję w ogniu, Warszawa 1961.
 7. Z. Leszczyńska, J. Kiełboń, Grypsy z Zamku Lubelskiego 1939–1944, Lublin 1991.
 8. W. Półtawska, I boję się snów, Stare rachunki, Rekolekcje beskidzkie.
 9. K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Znak 2001.
 10. K. Smoleń, „Aby świat się dowiedział...” Nielegalne dokumenty z obozów Ravensbrück, Oświęcim 1980.
 11. U. Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985.
 12. U. Wińska, Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück, Gdańsk 1992.
 13. M. Rutkowska-Kurcyusz, Kamyki Dawida.
 14. Inne opracowania dotyczące tematyki konkursu.
do góry