Nawigacja

Konkursy historyczne

III Ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Organizowany po raz trzeci ogólnopolski konkurs recytatorski W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück jest oddaniem hołdu ofiarom pomordowanym w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Ravensbrück oraz ocalałym byłym więźniarkom i więźniom tego obozu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski. Udział w nim można wziąć wyłącznie indywidualnie. Zadaniem każdego uczestnika jest przygotowanie recytacji jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy autorstwa więźniarek KL Ravensbrück (bibliografia w załączeniu).

Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników Gali Finałowej oraz ich opiekunów będzie wyjazd do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” w Niemczech.

Zamiar uczestnictwa w Konkursie należy zgłosić poprzez wypełnienie w formie elektronicznej Karty zgłoszenia i wysłanie  jej pocztą elektroniczną do 9 marca 2017 r. na adres e-mailowy koordynatora eliminacji wojewódzkich. Dla województw małopolskiego i podkarpackiego koordynatorem jest pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie – Roksana Szczypta-Szczęch: roksana.szczech@ipn.gov.pl. Kontakt telefoniczny: 795 534 153.

Dla województwa świętokrzyskiego koordynatorem jest pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach – Edyta Krężołek: edyta.krezolek@ipn.gov.pl. Kontakt telefoniczny: 696 826 381.

Eliminacje zostaną przeprowadzone 15 lub 16 marca 2017 r. i odbędą się odpowiednio:

- dla uczniów z województwa małopolskiego i podkarpackiego – w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krakowie, przy ul. J. Dunajewskiego 8;

- dla uczniów z województwa świętokrzyskiego – w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 5.

Wyniki eliminacji półfinałowych opublikowane zostaną 17 marca 2017 r. na stronie internetowej Oddziału IPN w Krakowie. Gala Finałowa odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

Konkurs współorganizują: Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska.

***

Konkurs recytatorski W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück sposobem krzewienia pamięci o ofiarach

Konkurs został zainspirowany przez Uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück) o następującym brzmieniu:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie przypomnieć, że 30 kwietnia 2011 r. mija kolejna rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną niemieckiego, nazistowskiego KL Ravensbrück. W czasie II wojny światowej w KL Ravensbrück osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęły blisko 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy. W latach 1942-1944 w KL Ravensbrück przeprowadzono zbrodnicze doświadczenia medyczne na więźniarkach – w większości młodych Polkach. Operacjom poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym większość z tych, które przeżyły, została kalekami. Szczególnie istotne jest podkreślenie tego, o czym zdaje się zapominać nie tylko polska, ale i międzynarodowa opinia publiczna: w KL Ravensbrück największą grupę etniczną stanowiły Polki i niemal wyłącznie na nich wykonywane były eksperymenty pseudomedyczne. Wyzwolenie KL Ravensbrück 30 kwietnia 1945 r. nie zakończyło cierpień. Niezmierzone cierpienia, jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie II wojny światowej, nie mogą być zapomniane. Młode pokolenie coraz mnie wie o tych strasznych czasach. Powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie należnego im miejsca w historii, podkreślając ich patriotyzm, bohaterską walkę o zachowanie człowieczeństwa w skrajnie trudnych warunkach. Oddajemy hołd ofiarom zamęczonym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu – Świadkom Historii. Dla upamiętnienia męczeństwa ofiar – kobiet i dzieci, Senat Rzeczypospolitej ogłasza kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
  

Proponowane materiały do wykorzystania

 1. Wiersze obozowe, materiały o KL Ravensbrück, więźniarkach, twórczości obozowej dostępne na stronie http://tajchert.w.interia.pl
 2. D. Brzosko-Mędryk, Mury w Ravensbrück, MAW 1979.
 3. G. Chrostowska, Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002 (wybór poezji i biografia poetki).
 4. Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939–1944, red. Z. Mańkowski, Lublin 1988.
 5. W. Kiedrzyńska, Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965.
 6. W. Kiedrzyńska, I. Pannenkowa, E. Sulińska, Ravensbrück. Wiersze obozowe. Wciąż stoję w ogniu, Warszawa 1961.
 7. Z. Leszczyńska, J. Kiełboń, Grypsy z Zamku Lubelskiego 1939–1944, Lublin 1991.
 8. W. Półtawska, I boję się snów, Stare rachunki, Rekolekcje beskidzkie.
 9. K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Znak 2001.
 10. K. Smoleń, „Aby świat się dowiedział...” Nielegalne dokumenty z obozów Ravensbrück, Oświęcim 1980.
 11. U. Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985.
 12. U. Wińska, Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück, Gdańsk 1992.
 13. M. Rutkowska-Kurcyusz, Kamyki Dawida.
 14. Inne opracowania dotyczące tematyki konkursu.
   
do góry