Nawigacja

Aktualności

Ruszyły zgłoszenia do konkursu "Na Polu Chwały… – Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej"

  • Laureaci zeszłorocznej edycji konkursu
    Laureaci zeszłorocznej edycji konkursu

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego organizuje kolejną edycję konkursu tematycznego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego. Tym razem jego temat brzmi: Na Polu Chwały... Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią zmagań o odzyskanie przez Polskę niepodległości i obronę granic Odrodzonej Rzeczypospolitej poprzez odkrywanie i poznawanie biografii bohaterów wydarzeń, którzy za swoje zasługi zostali odznaczeni Orderem Virtuti Militari i/lub Krzyżem Walecznych. Konkurs ma również walor wychowawczy jakim jest wspieranie edukacji patriotycznej młodzieży, kształtowanie dumy narodowej i szacunku dla niepodległego państwa.

Przebieg konkursu  przewiduje trzy etapy – w pierwszym (szkolnym) uczniowie piszą test, w drugim (rejonowym) przygotowują prace pisemne, w trzecim etapie (wojewódzkim) przedstawiają je przed komisją egzaminacyjną.

 

Zgłoszenie udziału w konkursie dokonywane jest przez szkołę poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do siedziby Oddziału Instytutu Pamięci w Krakowie, 31-012 Kraków, ul. Reformacka 3, w terminie do 31 października 2017 r.

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową: www.ipn.gov.pl  oraz www.kuratorium.krakow.pl

 

Kontakt

Dariusz Gorajczyk – tel. 012 211 70 25 

dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

do góry