Nawigacja

Aktualności

Delegacja pracowników niemieckich nazistowskich miejsc pamięci oraz Ständige Konferenz der Leiter der NS-Gedenkorte im Berliner Raum - Kielce, 25-27 września 2017 r.

W dniach 25-27 września 2017 r., na zaproszenie Urzędu Miasta Kielc i kieleckiej Delegatury IPN, będzie przebywać delegacja pracowników niemieckich nazistowskich miejsc pamięci oraz Ständige Konferenz der Leiter der NS-Gedenkorte im Berliner Raum (Stała Konferencja dyrektorów miejsc pamięci związanych z narodowym socjalizmem w obszarze Berlina).

Podczas pobytu goście zapoznają się z historią Kielc oraz miejscami pamięci poświęconymi wydarzeniom okresu II wojny światowej. Odwiedzą także Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, gdzie wysłuchają prelekcji na temat działalności Instytutu Pamięci Narodowej oraz wykładu pt.: „Polska w obliczu dwóch totalitaryzmów na przykładzie Kielc”. Zapoznają się także z wystawami prezentowanymi w Centrum Edukacyjnym: „Akcja AB na Kielecczyźnie”, „Kaźń profesorów lwowskich Wzgórza Wuleckie 1941”.

Urząd Miasta Kielc od kilku lat współpracuje z Domem Konferencji w Wannsee (Miejsce Pamięci i Edukacji Historycznej). W ramach współpracy organizowane są seminaria, dyskusje, warsztaty dla kieleckich pracowników naukowych, nauczycieli i uczniów oraz wystawy dotyczące II wojny światowej.

Tegoroczne spotkanie organizowane we współpracy z IPN Kielce ma przybliżyć niemieckim gościom zagadnienia związane z historią kielecczyzny podczas II wojny światowej oraz jej konsekwencjami dla dalszych losów Polski w układzie pojałtańskim.

W ramach tej współpracy przy udziale Delegatury IPN w Kielcach młodzież kielecka wraz z opiekunami w październiku br. wyjedzie do Berlina i Sachsenhausen, gdzie zwiedzi obóz koncentracyjny oraz miejsca pamięci związane z okresem II wojny światowej. W wyjeździe wezmą udział laureaci konkursu: „Gdy człowiek był tylko numerem…Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”.

 

do góry