Nawigacja

Aktualności

Wakacje w Polsce dla rodzin z dziećmi dwujęzycznymi – Sichów Duży, Skidzyń, 12 lipca – 16 sierpnia 2017

„Wakacje w Polsce dla rodzin z dziećmi dwujęzycznymi” – pod takim hasłem organizowane są cztery turnusy kolonijne dla dzieci i ich rodziców zamieszkałych poza granicami Polski. Organizatorki, Elżbieta Ławczys i Małgorzata Śliwa, tym razem na miejsca wypoczynku wybrały historyczny dwór Radziwiłłów w Sichowie Dużym. Tam odbędą się dwa lipcowe turnusy kolonijne trwające po 7 dni, a dwa kolejne w sierpniu zostaną przeprowadzone w Skidziniu w gminie Brzeszcze.

W nawiązaniu do zeszłorocznej współpracy OBEN IPN w Krakowie z organizatorami kolonii, 12 lipca do Sichowa Dużego został zaproszony dr Marcin Chorązki, który w trakcie spotkania z dziećmi i ich opiekunami przedstawił nie tylko genezę polskich symboli narodowych i ich znaczenie dla Polaków, ale także omówił historię naszej Ojczyzny aż do czasów współczesnych. Dzieci rozwiązywały zagadki, układały puzzle Mapę Polski w 1939 r. i szukały największych miast, a także miejsc związanych z ich rodzinami. Całość zajęć zakończono uroczystym odśpiewaniem hymnu, który podopieczni poznali układając obrazki z gry „Polak Mały”, a także ułożeniem z kartek papieru w barwach narodowych dużej flagi.Ostatnim punktem programu była rywalizacja grup złożonych ze starszych dzieci podczas gry „303”. Zmagania w obronie Londynu (lub też w celu skutecznego zbombardowania go), trwały aż do obiadu, który zakończył ostatecznie zajęcia z historii Polski.

Każde z dzieci otrzymało pamiątkowy dyplom oraz komplet naklejek, natomiast wszystkie rodziny wyjedą z Sichowa Dużego z książeczkami pt. „Polak Mały” oraz grami edukacyjnymi IPN. Zainteresowanie historią Polski, pobudzone przez dra Marcina Chorązkiego potwierdziło, że wiele rodzin polskich na emigracji jest żywo zainteresowanych podtrzymywaniem kontaktów nie tylko z Ojczyzną, ale również z IPN jako ośrodkiem krzewienia polskości również wśród obecnej Polonii.

Kolejne spotkania historyków OBEN IPN w Krakowie z rodzinami w ramach projektu „Wakacje w Polsce dla rodzin z dziećmi dwujęzycznymi” odbędą się:

  • 25 lipca w Sichowie Dużym

  • 8 sierpnia w Skidziniu

  • 16 sierpnia w Skidziniu

do góry