Nawigacja

Aktualności

ZGŁOSZENIA: VIII Rajd Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK – Tęgoborze – Beskid Wyspowy, 9–11 czerwca 2017

W dniach 9-11 czerwca 2017 r. odbędzie się VIII edycja rajdu edukacyjnego „Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK”.

Głównymi organizatorami rajdu są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie i Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK”. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowali się również m.in.: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Gmina Łososina Dolna, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu i Szkoła Podstawowa im. mjr. pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzu. Honorowy Patronat nad rajdem objęli: Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki oraz Stanisław Golonka – Wójt Gminy Łososina Dolna.

Rajd jest adresowany przede wszystkim do młodzieży szkolnej, ale mogą w nim wziąć udział także zainteresowani najnowszą historią Małopolski uczestnicy indywidualni, którzy zostaną podzieleni na samodzielne patrole wykonujące wyznaczone przez organizatorów zadania.

Tegoroczna edycja rajdu odbędzie się w Paśmie Łososińskim Beskidu Wyspowego nad malowniczym Jeziorem Rożnowskim, gdzie funkcjonowały w czasie II wojny światowej struktury Obwodu AK Nowy Sącz oraz działały oddziały partyzanckie – m.in. OP pchor. Józef Toczka „Topora”. Pomimo że większość zadań rajdowych będzie związana właśnie z okresem 1939–1945, uczestnicy poznają także historię powiatu nowosądeckiego, będą też mieli okazję zapoznać się z walorami turystyczno-przyrodniczymi regionu

Pierwszego dnia rajdu, w piątek 9 czerwca, planowane jest przejście z Marcinkowic przez Białowodzką Górę i Chełm do Tęgoborza, gdzie w miejscowej szkole podstawowej założona zostanie baza rajdu. W sobotę uczestnicy będą wykonywać swoje zadania w rejonie Świdnika, Jodłowca, Znamirowic i Tęgoborza. W niedzielę, 11 czerwca, będzie miało miejsce zakończenie i podsumowanie rajdu, wręczenie nagród dla najlepszych patroli oraz Msza Św. w intencji żołnierzy i współpracowników AK.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 2 czerwca 2017 r. pod adresem mailowym dawid.golik@ipn.gov.pl lub pod numerem telefonicznym +48 694 408 134.

Organizatorzy

VIII Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK

9–11 czerwca 2017 r. (Tęgoborze–Beskid Wyspowy)

Zespół organizacyjny rajdu tworzą:

 • Dawid Golik – historyk, pracownik OBPO IPN w Krakowie (dawid.golik@ipn.gov.pl) – komandor rajdu;
 • Przemysław Bukowiec – historyk, przewodnik beskidzki, członek Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK” (prebuk@wp.pl) – zastępca komandora rajdu;
 • Tomasz Kosecki – regionalista, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu (tkosecki@op.pl) – zastępca komandora rajdu.

PATRONI HONOROWI:

 • Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki;
 • Stanisław Golonka – Wójt Gminy Łososina Dolna.

ORGANIZATORZY:

 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
 • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK”

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Starostwo Powiatowe w Nowy Sączu;
 • Gmina Łososina Dolna;
 • Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu;
 • Szkoła Podstawowa im. mjr. pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzu;

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:

 • Aeroklub Podhalański im. Leopolda Kwiatkowskiego w Łososinie Dolnej;
 • Nadleśnictwo Stary Sącz:
 • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu;
 • Koło ŚZŻAK w Nowym Sączu;
 • Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Olkuszu;
 • 5. Krakowska Drużyna Wędrowników „Orkan”.

PATRON MEDIALNY:

 • Radio Dobra Nowina Nowy Sącz

Plan VIII Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK - 9–11 czerwca 2017 r. (Tęgoborze–Beskid Wyspowy)

Piątek, 9 czerwca 2017 r.

7.00-10.00 Przejazd Kraków–Tęgoborze–Marcinkowice

10.00-10.30 Oficjalne rozpoczęcie rajdu; rejestracja i przygotowanie patroli do wymarszu

10.30 Wyruszenie pierwszego patrolu na trasę rajdu (kolejne co 15–20 minut)

Trasa: Marcinkowice centrum – żółty szlak – osiedle Łazy – czerwony szlak – leśniczówka – Zamczysko (607) – zielony szlak – Białowodzka Góra (616; pomnik i kaplica) – żółty szlak – Zawadka (skrzyżowanie) – Chełm (731) – Rojówka kaplica – niebieski szlak – Rojówka stara szkoła – Podchełmie – Tęgoborze (szkoła) [ok. 18 km]

19.30-20.30 Obiadokolacja w Szkole Podstawowej w Tęgoborzu

 

Sobota, 10 czerwca 2017 r.

7.30-8.30 Śniadanie

9.00 Odprawa i start zespołów

Trasa: Tęgoborze (szkoła) – Rachów (377) – Świdnik – niebieski szlak – Jodłowiec Wielki (482) – Przełęcz Św. Justa – Znamirowice – Kamienny Bulwar – Tęgoborze (cmentarz) – Tęgoborze (szkoła) [ok. 12 km]

18.30-19.30 Obiadokolacja

 

Niedziela, 11 czerwca 2017 r.

7.30-8.30 Śniadanie

9.30 Zakończenie i podsumowanie Rajdu

11.00 Msza Św. w intencji żołnierzy i współpracowników AK

12.00-13.00 Piknik historyczny i przeloty samolotów

14.00 Odjazd uczestników

 

Regulamin VIII Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK 9–11 czerwca 2017 r. (Tęgoborze–Beskid Wyspowy)

Koszty:

Uczestnik dokonuje na starcie wpłaty wpisowego w wysokości 40 zł od osoby, co zapewnia:

 • transport w czasie rajdu;
 • dojazd z Krakowa na trasę rajdu i powrót z Tęgoborza do Krakowa po zakończeniu imprezy;
 • gorący posiłek na koniec dnia (piątek, sobota), śniadanie (sobota, niedziela);
 • noclegi na terenie Tęgoborza;
 • pamiątki rajdowe;
 • nagrody dla najlepszych patroli.

Uczestnicy, którzy nie będą korzystać z transportu na trasie Kraków–Marcinkowice/Tęgoborze–Kraków zobowiązani są do wpłaty jedynie części wpisowego w kwocie 20 zł od osoby. Zwolnieni z wpłaty wpisowego są opiekunowie grup młodzieży szkolnej.

Charakter rajdu:

 1. Rajd ma charakter rajdu pieszego przebiegającego oznakowanymi szlakami i ścieżkami zaznaczonymi na mapie z elementami gry terenowej i miejskiej.
 2. Trasę rajdu uczestnicy pokonują w kilkuosobowych (maks. 10 osób) patrolach.
 3. Zadaniem patrolu jest zgodne z oznaczeniem na mapie (otrzymanej na starcie) pokonanie dziennej trasy w wyznaczonym limicie czasu, odnajdując po drodze osobowe i nieosobowe punkty kontrolne oraz wykonując w czasie marszu zadania wyznaczone przez sędziów.

Cele rajdu:

 1. Poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1939–1945 na terenie pow. nowosądeckiego, gminy Łososina Dolna oraz Beskidu Wyspowego i sąsiednich pasm górskich.
 2. Dotarcie do miejsc i obiektów – świadków historii.
 3. Prezentacja żywej historii – inscenizacji, rekonstrukcji wydarzeń w terenie.
 4. Spotkanie ze świadkami historii i ich rodzinami.
 5. Poznanie specyfiki dziejów i kultury Beskidów i Podhala z podkreśleniem tradycji militarnych regionu z XVIII–XX wieku.
 6. Kultywowanie pamięci o walce zbrojnej i ofierze żołnierzy 1. pułku strzelców podhalańskich AK oraz Inspektoratu AK Nowy Sącz.

Patrol:

 • musi mieć w składzie pełnoletniego opiekuna;
 • powinien posiadać:
  • kompas (posługiwanie może być punktowane),
  • latarkę,
  • apteczkę pierwszej pomocy (opis zawartości i sposób użycia może być punktowany),
  • co najmniej jeden telefon komórkowy z możliwością wykonywania połączeń (z naładowaną baterią!).

Każdy uczestnik powinien mieć:

 • zgodę na uczestnictwo w rajdzie od swoich prawnych opiekunów (niepełnoletni uczestnicy),
 • prowiant na trasę,
 • obuwie górskie typu „trapery” z mocną podeszwą,
 • obuwie zmienne (np. kapcie lub klapki) – z uwagi na warunki noclegowe nie będzie możliwości wejścia na salę gimnastyczną lub do klasy w obuwiu górskim,
 • kurtkę przeciwdeszczową,
 • podręczny plecaczek,
 • śpiwór i karimatę (nocleg będzie miał miejsce na sali gimnastycznej oraz w klasach),
 • suche i ciepłe ubranie do przebrania,
 • opiekun patrolu podpisane zaświadczenie o treści:
  „Biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonych mojej opiece dzieci na czas trwania VIII Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. psp AK” (data, miejscowość i podpis).

Każde zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 1. Listę z osobami wchodzącymi w skład patrolu z następującymi informacjami:
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • PESEL,
  • miejsce zamieszkania,
  • telefon kontaktowy (opiekun – osobisty, uczestnik – do rodzica/prawnego opiekuna),
  • nr dowodu osobistego (opiekun),
  • adres uczęszczanej szkoły (uczestnik).
 2. Ubezpieczenie NNW (może być polisa szkolna).
 3. Kryptonim patrolu związany z działalnością partyzancką na terenie Inspektoratu Nowosądeckiego AK lub w innych regionach Polski (każdy patrol jako kryptonim przyjmuje pseudonim partyzanta, który staje się jednocześnie patronem patrolu).

Dane będą użyte tylko i wyłącznie na potrzeby organizacyjne VIII Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. psp AK.

Rajd jest skierowany przede wszystkim do uczniów starszych klas gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Możliwe jest również uczestnictwo indywidualne w rajdzie – wówczas z uczestników indywidualnych sformowane zostaną dodatkowe patrole rajdowe. Zgłoszenia oraz zmiany w składzie są przyjmowane pod adresem mailowym dawid.golik@ipn.gov.pl do 2 czerwca 2017 r. Niedotrzymanie terminu może utrudnić lub uniemożliwić rejestrację na starcie rajdu. O zakwalifikowaniu do wzięcia udziału w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ubezpieczenie: Organizatorzy nie przewidują dodatkowego ubezpieczenia. Opiekunowie młodzieży szkolnej winni posiadać nr aktualnej polisy ubezpiecze

do góry