Nawigacja

Aktualności

Zgłoszenia do III ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Konkurs recytatorski "W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück" jest oddaniem hołdu ofiarom pomordowanym w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Ravensbrück oraz ocalałym byłym więźniarkom i więźniom tego obozu.

  • III ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”
    III ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski. Udział w nim można wziąć wyłącznie indywidualnie. Zadaniem każdego uczestnika jest przygotowanie recytacji jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy autorstwa więźniarek KL Ravensbrück (bibliografia w załączeniu).

Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników Gali Finałowej oraz ich opiekunów będzie wyjazd do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” w Niemczech.

Zamiar uczestnictwa w Konkursie należy zgłosić poprzez wypełnienie w formie elektronicznej Karty zgłoszenia i wysłanie jej pocztą elektroniczną do 9 marca 2017 r. na adres e-mailowy koordynatora eliminacji wojewódzkich. Dla województw małopolskiego i podkarpackiego koordynatorem jest pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie – Roksana Szczypta-Szczęch: roksana.szczech@ipn.gov.pl. Kontakt telefoniczny: 795 534 153.

Dla województwa świętokrzyskiego koordynatorem jest pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach – Edyta Krężołek: edyta.krezolek@ipn.gov.pl. Kontakt telefoniczny: 696 826 381.

Eliminacje zostaną przeprowadzone 15 lub 16 marca 2017 r. i odbędą się odpowiednio:

- dla uczniów z województwa małopolskiego i podkarpackiego – w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krakowie, przy ul. J. Dunajewskiego 8;

- dla uczniów z województwa świętokrzyskiego – w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 5.

Wyniki eliminacji półfinałowych opublikowane zostaną 17 marca 2017 r. na stronie internetowej Oddziału IPN w Krakowie. Gala Finałowa odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

Konkurs współorganizują: Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska.

 

Konkurs recytatorski W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück sposobem krzewienia pamięci o ofiarach

Konkurs został zainspirowany przez Uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück) o następującym brzmieniu:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie przypomnieć, że 30 kwietnia 2011 r. mija kolejna rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną niemieckiego, nazistowskiego KL Ravensbrück. W czasie II wojny światowej w KL Ravensbrück osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęły blisko 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy. W latach 1942-1944 w KL Ravensbrück przeprowadzono zbrodnicze doświadczenia medyczne na więźniarkach – w większości młodych Polkach. Operacjom poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym większość z tych, które przeżyły, została kalekami. Szczególnie istotne jest podkreślenie tego, o czym zdaje się zapominać nie tylko polska, ale i międzynarodowa opinia publiczna: w KL Ravensbrück największą grupę etniczną stanowiły Polki i niemal wyłącznie na nich wykonywane były eksperymenty pseudomedyczne. Wyzwolenie KL Ravensbrück 30 kwietnia 1945 r. nie zakończyło cierpień. Niezmierzone cierpienia, jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie II wojny światowej, nie mogą być zapomniane. Młode pokolenie coraz mnie wie o tych strasznych czasach. Powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie należnego im miejsca w historii, podkreślając ich patriotyzm, bohaterską walkę o zachowanie człowieczeństwa w skrajnie trudnych warunkach. Oddajemy hołd ofiarom zamęczonym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu – Świadkom Historii. Dla upamiętnienia męczeństwa ofiar – kobiet i dzieci, Senat Rzeczypospolitej ogłasza kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
 

Proponowane materiały do wykorzystania
1. Wiersze obozowe, materiały o KL Ravensbrück, więźniarkach, twórczości obozowej dostępne na stronie http://tajchert.w.interia.pl
2. D. Brzosko-Mędryk, Mury w Ravensbrück, MAW 1979.
3. G. Chrostowska, Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002 (wybór poezji i biografia poetki).

4. Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939–1944, red. Z. Mańkowski, Lublin 1988.
5. W. Kiedrzyńska, Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965.
6. W. Kiedrzyńska, I. Pannenkowa, E. Sulińska, Ravensbrück. Wiersze obozowe. Wciąż stoję w ogniu, Warszawa 1961.

7. Z. Leszczyńska, J. Kiełboń, Grypsy z Zamku Lubelskiego 1939–1944, Lublin 1991.
8. W. Półtawska, I boję się snów, Stare rachunki, Rekolekcje beskidzkie.
9. K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Znak 2001.
10. K. Smoleń, „Aby świat się dowiedział...” Nielegalne dokumenty z obozów Ravensbrück, Oświęcim 1980.
11. U. Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985.
12. U. Wińska, Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück, Gdańsk 1992.
13. M. Rutkowska-Kurcyusz, Kamyki Dawida.
14. Inne opracowania dotyczące tematyki konkursu.
 
 

 

do góry