Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na maj 2020 r.)

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

„Śledztwa zakończone umorzeniem”

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności Krystyny Wądolnej (S 36.2019.Zk). 

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci pięciu podejrzanych.

 

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na represji w postaci indywidualnego naruszenia praw człowieka w postaci zabójstwa w dniu 2 sierpnia 1952 roku Józefa B. w Piwnicznej, na granicy polsko -czechosłowackiej przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonego do określonej grupy politycznej, a czyn ten stanowił przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia (S 63.2017.Zk).
Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec braku znamion czynu zabronionego.

 

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie polegającej na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad zatrzymanymi i pozbawionymi wolności Janiną M., Józefą Ch.
i Władysławem K. w okresie od 13 czerwca 1949 roku przez funkcjonariuszy PUBP
w Wadowicach
 (S 21.2018.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 13 maja 2019 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sześciu podejrzanych oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej, jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegające na zabójstwie Józefa S. w 1977 roku w Kętach, byłego członka podziemia niepodległościowego, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 21.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia zbrodni komunistycznej.

 

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie poważnego prześladowania osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej, polegającej na trwającym dłużej niż 7 dni, od 5 października 1946r. do 9 listopada 1946r., w Tarnowie, bezprawnym pozbawieniu wolności byłego żołnierza Armii Krajowej Stefana S., przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 47.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, w sprawie pobicia, w nocy z 6/7 maja 1977 roku w Krakowie, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, Stanisława P., i narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w wyniku czego, w następstwie doznanych obrażeń ciała poniósł on śmierć, przy czym, czyn ów, stanowił przejaw stosowania wobec pokrzywdzonego represji, w związku z jego zaangażowaniem w działalność opozycyjną wobec polityki ówczesnych władz PRL, za sprawą sympatyzowania i aktywnej współpracy z organizacją KOR, jak również, pozostawał w związku z naruszeniem jego prawa do życia, stanowiącego formę naruszenia praw człowieka (S 35.2008.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie fizycznego i moralnego znęcania się nad Janiną P. w okresie od 4 listopada 1947 roku w celu zmuszenia jej do składania wyjaśnień przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie, w ramach represji za działalność jej męża w organizacji niepodległościowej, skutkiem czego Janina P. targnęła się na własne życie (S 12.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na pozbawieniu wolności Zdzisława U. vel P. poprzez tymczasowe aresztowanie go w okresie od marca do lipca 1946r. przez prokuratora Prokuratury Wojskowej 5 Okręgu Wojskowego w Krakowie będącego funkcjonariuszem państwa komunistycznego oraz w sprawie znęcania się psychicznego i fizycznego w tym samym okresie przez funkcjonariuszy Informacji Wojskowej w Krakowie w związku z jego przynależnością w czasie II wojny światowej do ZWZ-AK (S 74.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 5 maja 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie polegającej na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy politycznej, polegających na stosowaniu represji wobec jednostek, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i psychicznego znęcania się nad tymczasowo aresztowanymi członkami antykomunistycznej organizacji - Edwardem P. i Stanisławem K. w celu uzyskania od nich określonej treści wyjaśnień, pomiędzy 11 września 1952 r. a 29 grudnia 1952 r., w Skarżysku – Kamiennej i w Kielcach, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – oficerów śledczych tamtejszych Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz na przekroczeniu uprawnień przez członków składu orzekającego w ich sprawie Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz oskarżającego w sprawie prokuratora wojskowego, którzy dopuścili się zbrodni komunistycznej o charakterze zbrodni sądowej, polegającej na bezprawnym pozbawieniu ich wolności (S 90.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 16 marca 2020 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na poważnym prześladowaniu z przyczyn politycznych, zabójstwa Genowefy K. ps. „Lotte” w dniu 14 maja 1945r. przez funkcjonariusza państwa komunistycznego – funkcjonariusza PUBP w Limanowej (S 62.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2020 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa.

 

11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie pozbawienia wolności członków PSLu a to kandydatów na posłów : Franciszka B., Ludwika M., Ludwika P. oraz Franciszka G., Stanisława Ś., Józefa M., Jerzego M., Eugeniusza K. w okresie od 7 grudnia 1946 roku do 20 stycznia 1947 roku na terenie powiatu myślenickiego (S 2.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 maja 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na znęcaniu się nad Stanisławą Z. i innymi przez funkcjonariuszy KWMO w Krakowie w okresie od czerwca do września 1954 roku (S 6.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 roku na podstawie art. 17§1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia braku znamion zbrodni komunistycznej.

 

13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie: 1/ zabójstwa Stefana J. i dwóch innych członków organizacji w dniu 22 grudnia 1946 roku w Woli Radziszowskiej w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 2/ spalenia zabudowań na szkodę Juliana i Anieli M. w dniu 22 grudnia 1946 roku w Woli Radziszowskiej w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 3/ zabójstwa Tadeusza B. w dniu 3 maja 1947 roku w Stróży w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 4/ zabójstwa Tadeusza D. w dniu 3 maja 1947 roku w Stróży w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (S 4.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 21 maja 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie polegającej na poważnym prześladowaniu z przyczyn politycznych poprzez znęcanie się fizyczne i moralne nad pozbawionym wolności Wiesławem W. od 1949 roku w celu zmuszenia go do składania wyjaśnień przez funkcjonariuszy PUBP w Miechowie (S 68.2018.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 2 października 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa.

 

15. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie pozbawienia życia żołnierza AK Władysława Z. ps. "Lawina" przez funkcjonariuszy UB w Tarnowie (S 2.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 10 grudnia 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

16. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości będącą poważnym indywidualnym naruszeniem praw człowieka, polegającą na stosowaniu represji przez funkcjonariuszy MO, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego poprzez pobicie w nocy z 17 na 18 kwietnia 1982 r. w Krakowie-Nowej Hucie Andrzeja Sz. i spowodowania u niego obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy, twarzy i stłuczenia pnia mózgu, w następstwie których obrażeń pokrzywdzony zmarł w dniu 8 czerwca 1982 r. (S 71.2018.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 roku na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

 

Zbrodnie nazistowskie

 

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności Genowefy Sz. i Władysława M. oraz zmuszania wymienionych do wykonywania pracy przymusowej (S 16.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 roku na podstawie art. 17§1 pkt 7 kpk wobec stwierdzenia, iż postępowanie karne wobec tych samych czynów i tych samych osób zostało prawomocnie zakończone.

 

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej, w 1942 lub 1943r., daty bliżej nie ustalono, we wsi Przewłoka, pow. sandomierskiego, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, którzy dokonali zabójstw obywateli polskich małżeństwa o nazwisku Smardz oraz ich córki oraz osób narodowości żydowskiej, we wsi Przewłoka, gm. Łoniów. (S 18.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 19 grudnia 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na dokonaniu w dniu 13 listopada 1943 r. we wsi Wzdół Rządowy k. Bodzentyna, zabójstw Franciszki B., dwóch mężczyzn,  dwóch kobiet oraz sześciorga dzieci narodowości romskiej, poprzez zastrzelenie ich z broni palnej, przez funkcjonariuszy żandarmerii niemieckiej(S 20.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

4. Śledztwo w sprawie zbrodni wojennej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej w dniu 24 marca 1943 r. w Stopnicy, woj. świętokrzyskiego, polegającej na dokonaniu, poprzez zastrzelenie z broni palnej, zabójstw sześciu obywateli polskich - Henryka C., Adama D., Aleksandra Z., Tomasza G., Jana Sz. oraz Stanisława W., przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego z placówki gestapo w Stopnicy (S 52.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 maja 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na represji w postaci naruszenia praw człowieka, w postaci bezprawnego pozbawienia wolności Józefa S. przez skierowanie go do pracy przymusowej na terenie Krakowa, w okresie od 1943 r. do 1945 r., co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonego do określonej grupy społecznej i narodowościowej, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, a czyn ten stanowił przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia (S 54.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 11 marca 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na popełnieniu w dniu 18 grudnia 1939 roku na terenie Lasku na Uzborni w Bochni przez idących na rękę władzy państwa niemieckiego funkcjonariuszy niemieckich w postaci zabójstwa Józefa T. i innych mieszkańców Bochni przez rozstrzelanie, a czyn ten był formą poważnego prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do polskiej grupy narodowościowej (S 4.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 2 września 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa.

 

7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionych: I latem 1942 r., daty bliżej nie ustalono, we wsi Występy gm. Krasocin, pow. włoszczowskiego, przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z posterunku w Ludyni, którzy usiłowali dokonać zabójstwa obywatela polskiego Teofila G., oddając do niego strzały z broni palnej, lecz skutku zamierzonego nie osiągnęli, albowiem Teofil G. pomimo doznanych ran postrzałowych zdołał zbiec, II w 1944 r., daty bliżej nie ustalono, we wsi Słowik, gm. Sitkówka - Nowiny, pow. kieleckiego, przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z placówki w Kielcach, którzy dokonali zabójstwa obywatela polskiego Władysława G., oddając do niego strzały z broni palnej, III dokonanego latem 1942 r., daty bliżej nie ustalono, we wsi Występy gm. Krasocin, pow. włoszczowskiego, przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z posterunku w Ludyni, którzy bezprawnie pozbawili wolności na okres dłuższy niż 7 dni obywateli polskich: Antoniego Sz. oraz jego syna Antoniego Sz. (S 48.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

8. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie Jana R. w nieustalonym miejscu w 1945 roku (S 59.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

9. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca października 1944 roku do bliżej nieustalonego dnia miesiąca stycznia 1945 roku na obszarze miejscowości Grabie woj. małopolskie przez osoby idące na rękę władzy państwa niemieckiego, polegającej na pozbawieniu życia przy użyciu broni palnej dwojga obywateli polskich narodowości żydowskiej o nieustalonych danych personalnych, z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej (S 98.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

10. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Józefa Z. przez funkcjonariuszy Gestapo z Limanowej w dniu 15.08.2018r. (S 67.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 marca 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

11. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej latem 1943 r., daty bliżej nie ustalono, w lesie w pobliżu wsi Wodacz i Chrusty k. Wodzisławia, pow. jędrzejowskiego, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, którzy dokonali zabójstw około pięćdziesięciu obywateli polskich narodowości romskiej, poprzez ich zastrzelenie z broni palnej (S 28.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

12. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie Wincentego S. dokonanego w dniu 5 lub 6 października 1941 roku na terenie posterunku „policji granatowej” w Rzezawie prawdopodobnie przez Niemca o nazwisku Bogusz (S 57.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

Inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne

 

1. Śledztwo w sprawie uchylania się od przekazania dokumentów do Instytutu Pamięci Narodowej dokumentacji wytworzonej w okresie od 1945 do 1989 roku przez organa bezpieczeństwa w tym Informację Wojskową oraz Wojskową Służbę Wewnętrzną dot. gen. Aleksandra K. przez Jerzego T. (S 45.2016.Zi).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 października 2016 roku na podstawie art. 17§1 pkt 2 wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

 

 

do góry