Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na luty 2021 r.)

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności Krystyny W. (S 36.2019.Zk). 

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci pięciu podejrzanych.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na represji w postaci indywidualnego naruszenia praw człowieka w postaci zabójstwa w dniu 2 sierpnia 1952 roku Józefa B. w Piwnicznej, na granicy polsko -czechosłowackiej przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonego do określonej grupy politycznej, a czyn ten stanowił przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia (S 63.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec braku znamion czynu zabronionego.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie poważnego prześladowania osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej, popełnionej w dniu 22 marca 1982 r., w Krakowie, przez funkcjonariusza państwa komunistycznego - podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie, który przekroczył swe uprawnienia wydając w postępowaniu o sygn. Pg. Śl. II 91/82 tej Prokuratury postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec prowadzącego działalność antykomunistyczną ucznia liceum ogólnokształcącego w Krakowie – Tomasza S. oraz wydając nakaz jego przyjęcia do Aresztu Śledczego w Krakowie, czym bezprawnie pozbawił go w ten sposób wolności na czas dłuższy niż 7 dni, co stanowiło wyraz stosowania represji wobec pokrzywdzonego z powodu wyrażanych przez niego przekonań politycznych, w sytuacji gdy materiał dowodowy zebrany w powołanym postępowaniu Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie nie dawał żadnych podstaw do przyjęcia, iż dopuścił się on jakiegokolwiek czynu zabronionego ustawą  (S 50.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 30 listopada 2020 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.  

4. Śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad Emilem O. w okresie od 30.12.1948r. do 28.02.1949r., przez PUBP w Tarnowie (S 49.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie poważnego prześladowania osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej, polegającej na trwającym dłużej niż 7 dni, od 5 października 1946r. do 9 listopada 1946r., w Tarnowie, bezprawnym pozbawieniu wolności byłego żołnierza Armii Krajowej Stefana S., przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 47.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, w sprawie pobicia, w nocy z 6/7 maja 1977 roku w Krakowie, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, Stanisława P., i narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w wyniku czego, w następstwie doznanych obrażeń ciała poniósł on śmierć, przy czym, czyn ów, stanowił przejaw stosowania wobec pokrzywdzonego represji, w związku z jego zaangażowaniem w działalność opozycyjną wobec polityki ówczesnych władz PRL, za sprawą sympatyzowania i aktywnej współpracy z organizacją KOR, jak również, pozostawał w związku z naruszeniem jego prawa do życia, stanowiącego formę naruszenia praw człowieka (S 35.2008.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na znęcaniu się nad Ignacym M. przez funkcjonariuszy PUBP w Limanowej (S 6.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 1 lutego 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na pozbawieniu wolności Zdzisława U. vel P. poprzez tymczasowe aresztowanie go w okresie od marca do lipca 1946r. przez prokuratora Prokuratury Wojskowej 5 Okręgu Wojskowego w Krakowie będącego funkcjonariuszem państwa komunistycznego oraz w sprawie znęcania się psychicznego i fizycznego w tym samym okresie przez funkcjonariuszy Informacji Wojskowej w Krakowie w związku z jego przynależnością w czasie II wojny światowej do ZWZ-AK (S 74.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 5 maja 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy PUBP w Wadowicach w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca marca 1949 roku do dnia 2 maja 1949 roku w Wadowicach, nad znajdującym się w stanie bezradności Józefem M., poprzez bicie wymienionego po całym ciele oraz osadzenie w tzw. karcerze celem uzyskania określonej treści wyjaśnień (S 35.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 29 stycznia 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na poważnym prześladowaniu z przyczyn politycznych, zabójstwa Genowefy K. ps. „Lotte” w dniu 14 maja 1945r. przez funkcjonariusza państwa komunistycznego – funkcjonariusza PUBP w Limanowej (S 62.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2020 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie stanowiącej poważne prześladowanie osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej, polegające na stosowaniu represji wobec jednostki, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i psychicznego znęcania się nad tymczasowo aresztowanym żołnierzem Armii Krajowej Mieczysławem M., a nadto czterokrotnego bezprawnego pozbawienia go wolności, od marca do listopada 1945 r., od lipca do sierpnia 1948 r. ora w listopadzie 1958 r. w Starachowicach oraz od lutego do marca 1946 r. w Bystrzycy Kłodzkiej i Wrocławiu - przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych tamtejszych Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego (S 71.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn ten nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego będącego zbrodnią komunistyczną oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie Leopolda R. w dniu 13 sierpnia 1952r. przez funkcjonariuszy Wojsk Ochrony Pogranicza (S 80.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie w dniu 16 lipca 1949 r. w Krakowie członków zbrojnego podziemia niepodległościowego Mieczysława Ł. ps. „Grandziarz” i Edwarda S. ps. „Szatan” w związku z prowadzoną przez nich działalnością przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego (S 67.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 27 października 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Zygmunta T., Franciszka S., Bolesława S., Albiny Sz., Stefanii P., Romana S. i Stanisława B. w okresie od 6 października do 1 grudnia 1948r. (S 3.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa.

15. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie Henryka M. w dniu 8 czerwca 1954r. przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie (S 77.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn ten nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego będącego zbrodnią komunistyczną.

16. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad zatrzymanym o nazwisku K. w styczniu 1950 roku przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w celu zmuszenia go do składania wyjaśnień (S 78.2019.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 27 listopada 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

Zbrodnie nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na bezprawnym pozbawieniu wolności poprzez umieszczenie w obozie pracy przymusowej w Oświęcimiu Emilia K. w bliżej nieustalonym okresie czasu na przestrzeni od miesiąca marca 1944 roku do miesiąca czerwca 1944 (S 8.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku na podstawie art. 17§1 pkt 7 kpk wobec stwierdzenia, iż postępowanie karne wobec tych samych czynów i tych samych osób zostało prawomocnie zakończone i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na zabójstwie żołnierza AK Andrzeja P. przez funkcjonariuszy Sipo w Kielcach (S 11.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 26 stycznia 2021 roku na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na dokonaniu w dniu 13 listopada 1943 r. we wsi Wzdół Rządowy k. Bodzentyna, zabójstw Franciszki B., dwóch mężczyzn,  dwóch kobiet oraz sześciorga dzieci narodowości romskiej, poprzez zastrzelenie ich z broni palnej, przez funkcjonariuszy żandarmerii niemieckiej(S 20.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni wojennej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej w dniu 24 marca 1943 r. w Stopnicy, woj. świętokrzyskiego, polegającej na dokonaniu, poprzez zastrzelenie z broni palnej, zabójstw sześciu obywateli polskich - Henryka C., Adama D., Aleksandra Z., Tomasza G., Jana Sz. oraz Stanisława W., przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego z placówki gestapo w Stopnicy (S 52.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 maja 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na represji w postaci naruszenia praw człowieka, w postaci bezprawnego pozbawienia wolności Józefa S. przez skierowanie go do pracy przymusowej na terenie Krakowa, w okresie od 1943 r. do 1945 r., co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonego do określonej grupy społecznej i narodowościowej, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, a czyn ten stanowił przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia (S 54.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 11 marca 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na popełnieniu w dniu 18 grudnia 1939 roku na terenie Lasku na Uzborni w Bochni przez idących na rękę władzy państwa niemieckiego funkcjonariuszy niemieckich w postaci zabójstwa Józefa T. i innych mieszkańców Bochni przez rozstrzelanie, a czyn ten był formą poważnego prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do polskiej grupy narodowościowej (S 4.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 2 września 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionych: I latem 1942 r., daty bliżej nie ustalono, we wsi Występy gm. Krasocin, pow. włoszczowskiego, przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z posterunku w Ludyni, którzy usiłowali dokonać zabójstwa obywatela polskiego Teofila G., oddając do niego strzały z broni palnej, lecz skutku zamierzonego nie osiągnęli, albowiem Teofil G. pomimo doznanych ran postrzałowych zdołał zbiec, II w 1944 r., daty bliżej nie ustalono, we wsi Słowik, gm. Sitkówka - Nowiny, pow. kieleckiego, przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z placówki w Kielcach, którzy dokonali zabójstwa obywatela polskiego Władysława G., oddając do niego strzały z broni palnej, III dokonanego latem 1942 r., daty bliżej nie ustalono, we wsi Występy gm. Krasocin, pow. włoszczowskiego, przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z posterunku w Ludyni, którzy bezprawnie pozbawili wolności na okres dłuższy niż 7 dni obywateli polskich: Antoniego Sz. oraz jego syna Antoniego Sz. (S 48.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni wojennej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do polskiej grupy narodowościowej, polegającej na braniu udziału w masowym zamachu skierowanym przeciwko grupie ludności – mieszkańcom wsi Kamienna Wola oraz Gościniec, podjętym w celu wykonania polityki państwa niemieckiego, mającym postać stworzenia dla osób należących do tej grupy ludności warunków życia obliczonych na ich wyniszczenie, grożących ich biologicznej egzystencji, przez pozbawienie ich dostępu do żywności, poprzez dokonanie spalenia ich zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, zabicia zwierząt oraz zniszczenia zgromadzonej przez te osoby żywności i plonów, w dniu 7 września 1939 r., przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego  (S 49.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 15 lipca 2020 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca października 1944 roku do bliżej nieustalonego dnia miesiąca stycznia 1945 roku na obszarze miejscowości Grabie woj. małopolskie przez osoby idące na rękę władzy państwa niemieckiego, polegającej na pozbawieniu życia przy użyciu broni palnej dwojga obywateli polskich narodowości żydowskiej o nieustalonych danych personalnych, z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej (S 98.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Józefa Z. przez funkcjonariuszy Gestapo z Limanowej w dniu 15.08.2018r. (S 67.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 marca 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej latem 1943 r., daty bliżej nie ustalono, w lesie w pobliżu wsi Wodacz i Chrusty k. Wodzisławia, pow. jędrzejowskiego, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, którzy dokonali zabójstw około pięćdziesięciu obywateli polskich narodowości romskiej, poprzez ich zastrzelenie z broni palnej (S 28.2018.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie Wincentego S. dokonanego w dniu 5 lub 6 października 1941 roku na terenie posterunku „policji granatowej” w Rzezawie prawdopodobnie przez Niemca o nazwisku Bogusz (S 57.2019.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

Inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne

1. Śledztwo w sprawie uchylania się od przekazania dokumentów do Instytutu Pamięci Narodowej dokumentacji wytworzonej w okresie od 1945 do 1989 roku przez organa bezpieczeństwa w tym Informację Wojskową oraz Wojskową Służbę Wewnętrzną dot. gen. Aleksandra K. przez Jerzego T. (S 45.2016.Zi).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 października 2016 roku na podstawie art. 17§1 pkt 2 wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

 

 

 

 

do góry