Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na sierpień 2019 r.)

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości popełnionej w styczniu 1955 roku w Trzebuni dot. zlecenia podległym funkcjonariuszom Kazimierza H. - byłemu Naczelnikowi Wydziału Walki z Bandytyzmem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, pobicia pokrzywdzonego Jana S. w związku z jego działalnością w antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym i spowodowanie u niego ciężkiego uszkodzenia ciała a następnie o nieudzielenie pokrzywdzonemu pomocy w wyniku czego Jan S. zmarł
(S 68.2017.Zk).

Śledztwo zostało w niniejszej sprawie wszczęte w wyniku pisemnego zawiadomienia złożonego przez osobę prywatną, w toku śledztwa zebrano materiał dowodowy, w postaci zeznań świadków, oględzin akt oraz uzyskanej dokumentacji, który dał podstawę do przedstawienia Kazimierzowi H. - byłemu Naczelnikowi Wydziału Walki z Bandytyzmem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie zarzutów, że:

w okresie od 13 stycznia 1955 roku do 18 stycznia 1955 roku w miejscowości Trzebunia województwa małopolskiego opracowując plan zatrzymania Jana S. jednego z najdłużej ukrywających się żołnierzy podziemia niepodległościowego na terenie Polski południowej oskarżony nakłonił podległego mu funkcjonariusza do doprowadzenia wyżej wymienionego do utraty świadomości a następnie znajdującemu się w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia pokrzywdzonemu w okresie od 18 stycznia 1955 roku do 20 stycznia 1955 roku w Trzebuni, Myślenicach i w Krakowie nie zapewnił odpowiedniej opieki medycznej i zaniechał skierowania go do szpitala. W ten sposób przyczynił się do śmierci Jana S.

Sprawa zakończona skierowaniem aktu oskarżenia w dniu 15.09.2017 roku.

 

do góry