Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na listopad 2020 r.)

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości popełnionej w styczniu 1955 roku w Trzebuni dot. zlecenia podległym funkcjonariuszom Kazimierza H. - byłemu Naczelnikowi Wydziału Walki z Bandytyzmem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, pobicia pokrzywdzonego Jana S. w związku z jego działalnością w antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym i spowodowanie u niego ciężkiego uszkodzenia ciała a następnie o nieudzielenie pokrzywdzonemu pomocy w wyniku czego Jan S. zmarł .(S 68.2017.Zk).

Śledztwo zostało w niniejszej sprawie wszczęte w wyniku pisemnego zawiadomienia złożonego przez osobę prywatną, w toku śledztwa zebrano materiał dowodowy, w postaci zeznań świadków, oględzin akt oraz uzyskanej dokumentacji, który dał podstawę do przedstawienia Kazimierzowi H. - byłemu Naczelnikowi Wydziału Walki z Bandytyzmem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie zarzutów, że:

w okresie od 13 stycznia 1955 roku do 18 stycznia 1955 roku w miejscowości Trzebunia województwa małopolskiego opracowując plan zatrzymania Jana S. jednego z najdłużej ukrywających się żołnierzy podziemia niepodległościowego na terenie Polski południowej oskarżony nakłonił podległego mu funkcjonariusza do doprowadzenia wyżej wymienionego do utraty świadomości a następnie znajdującemu się w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia pokrzywdzonemu w okresie od 18 stycznia 1955 roku do 20 stycznia 1955 roku w Trzebuni, Myślenicach i w Krakowie nie zapewnił odpowiedniej opieki medycznej i zaniechał skierowania go do szpitala. W ten sposób przyczynił się do śmierci Jana S.

Sprawa zakończona skierowaniem aktu oskarżenia w dniu 15.09.2017 roku.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości p-ko Franciszkowi W. podejrzanemu o to, że będąc funkcjonariuszem WUBP w Krakowie popełnił zbrodnię komunistyczną oraz przeciwko ludzkości poprzez to, że w ramach represji za działalność w organizacji niepodległościowej znęcał się fizycznie nad aresztowanym Janem P. w dniu 24 marca 1949 roku w Krakowie (S 5.2019.Zk).

Śledztwo zostało w niniejszej sprawie wszczęte w wyniku postanowienia o wyłączeniu materiałów ze sprawy o sygn.. S 40.2018.Zk. W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy, w postaci zeznań świadków, oględzin akt oraz uzyskanej dokumentacji, który dał podstawę do przedstawienia Franciszkowi W. - byłemu funkcjonariuszowi Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie zarzutów, że:

w dniu 24 marca 1949r. w Krakowie będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie działając wspólnie z innym nieustalonym funkcjonariuszem, znęcał się fizycznie nad aresztowanym Janem P. będącym w stosunku zależności, poprzez bicie go rękami i dębową laską po głowie i innych częściach ciała, a to w celu zmuszenia go do składania wyjaśnień opisujących działalność osób należących do organizacji Ruch Oporu Armii Krajowej, co stanowiło stosowanie represji w związku z działalnością w/w w tej organizacji będące zbrodnią komunistyczną, a także poważne prześladowanie z powodu przynależności do określonej grupy politycznej w rozumieniu zbrodni przeciwko ludzkości,

Sprawa zakończona skierowaniem aktu oskarżenia w dniu 17.12.2019 roku.

 

 

 

 

do góry