Nawigacja

Konferencje naukowe

IV konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej. Po pacyfikacji – losy i pamięć” – Kielce, Michniów, 10–11 lipca 2021

Delegatura IPN w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji naukowej konferencji „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Temat rozważań, który chcemy podjąć brzmi: „Po pacyfikacji – losy i pamięć”. Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 lipca 2021 r. w Kielcach i Michniowie.

Cel i zakres konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie w szerokim kontekście historycznym i społecznym losów ludności wiejskiej wsi polskich w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem martyrologii oraz budowania pamięci historycznej i form upamiętniania tych tragicznych wydarzeń. Chcemy aby prelegenci i świadkowie historii poruszyli zagadnienia terroru i pacyfikacji polskich wsi dokonanych przez okupantów niemieckiego, sowieckiego oraz OUN/UPA, upamiętniania pacyfikacji w muzealnictwie.

Referaty na konferencję powinny oscylować wokół niżej przedstawionych problemów badawczych:

Dzień 1 – część historyczna

 • Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN w Kielcach
 • Udział mieszkańców wsi (przed i po pacyfikacji) w działalności konspiracyjnej.
 • Metodologiczne uzasadnienie terminu „pacyfikacja” oraz jego funkcjonowanie w przestrzeni badawczej i świadomości lokalnych społeczności dotkniętych represjami.
 • Pacyfikacje – między ślepym odwetem, a akcją zorganizowaną. Przyczyny działań sprawcy i ich metody.
 • Inne formy represjonowania spacyfikowanych wsi: kontrybucje, kontyngenty, wywózki na roboty przymusowe, osadzenie w więzieniach, obozach koncentracyjnych, prześladowania.
 • Życie codzienne mieszkańców wsi po akcjach pacyfikacjach (walka o przetrwanie) oraz stosunek i nadzór administracji okupacyjnej względem ocalałych.
 • Polskie Państwo Podziemne wobec akcji pacyfikacyjnych i ocalałych.
 • Postrzeganie ocalałych z pacyfikacji wśród lokalnych społeczności.
 • Powroty do zniszczonych wsi – realia wojenne i powojenne.
 • Powojenny proces odbudowy spalonych wsi – oczekiwania a rzeczywistość.
 • Rekonstrukcje relacji sąsiedzkich, losy indywidualnych jednostek i ich rodzin.
 • Formy pomocy dla ofiar, opieka nad poszkodowanymi.

Dzień 2 – część muzeologiczna

 • Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oddział Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Formy upamiętniania pacyfikacji, tworzenie miejsc pamięci.
 • Trauma pacyfikacyjna w świadomości ofiar i ich rodzin, okoliczności kultywowania pamięci w warunkach okupacyjnych.
 • Pamięć o pacyfikacjach w edukacji historycznej i muzealniczej, społeczna funkcja pamięci.
 • Pacyfikacja we współczesnej świadomości społecznej.
 • Nowoczesne formy budowania pamięci historycznej.

Informacje organizacyjne

 • Wstępną deklarację udziału w konferencji należy podać do 22 stycznia 2021 r.
 • Zgłoszenia do udziału w konferencji i abstrakty proponowanych referatów należy przesyłać do 5 lutego 2021 r. do sekretarzy konferencji, e-mail: agnieszka.chlond@ipn.gov.pl lub jstaszewska@mwk.com.pl
 • Streszczenia nie powinny przekraczać 2500 znaków (jednej strony tekstu).
 • Decyzję o zakwalifikowaniu referatów do przedstawienia na konferencji organizatorzy przekażą autorom do 19 lutego 2021 r.
 • Referaty z konferencji zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN, do 11 czerwca 2021 r.
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie oraz nocleg w dniach 9/10 oraz 10/11 lipca 2021 r., a także transport między miejscami obrad.

Termin konferencji: 10-11 lipca 2021 r.

Miejsca konferencji

 • Dzień 1 – Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN w Kielcach
 • Dzień 2 – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Kontakt z organizatorami

do góry