Nawigacja

Przystanek Historia

Klub im. Grota. Dlaczego w Krakowie nie wybuchło antyniemieckie powstanie?

Ta sprawa wywoływała wiele emocji jeszcze przed końcem niemieckiej okupacji. Później wielokrotnie wracała i nadal wraca jako zarzut pod adresem krakowian.

21 grudnia 2022 r.  w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie  odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Janusz Baster, twórca strony internetowej www.kedyw.info przedstawił prelekcje pt. „Dlaczego nie doszło do powstania w Krakowie w 1944 roku?”.

do góry