Nawigacja

Przystanek Historia

„Z Kielc na Westerplatte. Losy obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej” [PDF]

Broszura Delegatury IPN w Kielcach do pobrania

Westerplatte – miejsce, które zapisało się w pamięci wielu pokoleń Polaków heroiczną walką podjętą 1 września 1939 r. przez stacjonujących tam żołnierzy. Blisko połowa załogi pochodziła z Kielc i Kielecczyzny. Byli to żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów. W marcu i kwietniu 1939 r., wybrani przez dowództwo, najlepsi żołnierze wyruszyli z Kielc na Westerplatte. Z 80-osobowej grupy, 69 to „Czwartacy”. Na wypadek wojny otrzymali rozkaz bronić się przez 12 godzin. Wytrzymali prawie siedem dni bez żadnej pomocy z zewnątrz. Ich bohaterska postawa stawiana była za wzór polskim żołnierzom, stawiającym opór Niemcom w innych częściach kraju.

Publikacja prezentuje losy żołnierzy 2. Dywizji Piechoty Legionów od momentu, kiedy zameldowali się na Westerplatte, poprzez siedem dni walki, wojenne losy, zmagania z komunistycznym aparatem represji i funkcjonowanie w PRL-owskiej rzeczywistości. Warto dodać, że większość obrońców Westerplatte została doceniona dopiero na początku III RP. Znaczna część pośmiertnie.

Inspiracją do przeprowadzenia szerszych badań dotyczących wspomnianych żołnierzy stała się działalność Społecznego Komitetu „Pamiętamy o Westerplatczykach”, który w Kielcach działa od 2021 r. Jego inicjatorem jest bp. Marian Florczyk. W jego skład początkowo weszli: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Kuria Diecezjalna w Kielcach, Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce oraz Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Od 2022 r. partnerami przedsięwzięcia są: Dowódca Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Komendant Wojewódzki Policji.

 

do góry