Nawigacja

Przystanek Historia

Krakowska Loża Historii Współczesnej. PZPR w Krakowie (1948-1990)

„Krakowska organizacja PZPR (1948-1990). Struktury – członkowie – działalność” – taki tytuł nosi nowa książka wydana przez Oddział IPN w Krakowie, która dostarczyła tematów do rozmowy podczas spotkania Krakowskiej Loży Historii Współczesnej, które odbyło się 25 kwietnia 2022 r.

W rozmowie wzięli udział autor książki dr Sebastian Drabik, który naukowo zajmuje się PZPR i historią ruchu komunistycznego w Polsce oraz dr hab. Adam Dziuba z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach, autor kilku monografii i kilkudziesięciu tekstów naukowych oraz popularnonaukowych poświęconych najnowszym dziejom Polski.

Książka jest próbą syntetycznego ujęcia dziejów krakowskiej PZPR w latach 1948–1990. Partyjna organizacja w woj. krakowskim należała do najważniejszych i najliczniejszych w kraju. Autor  omawia strukturę krakowskiej PZPR, analizuje również zagadnienia dotyczące jej liczebności, członków oraz ich aktywności. Publikacja opisuje działalność partii i jej wpływ na społeczeństwo.

do góry