Nawigacja

Przystanek Historia

Pomoc zapisana w źródłach. Dodatek prasowy [PDF]

„Nasza Historia – Świętokrzyskie”. Wydawnictwo Delegatury IPN w Kielcach w związku z Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

W numerze:

 • Pomoc zapisana w źródłach. Rozmowa z prof. Janem Żarynem, profesorem UKSW i dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej
  Komitet dla Upamiętniania Polaków powstał w połowie lat dziewięćdziesiątych, z inicjatywy Anny Poray-Wybranowskiej, działaczki polonijnej z Kanady, która przyjechała do Polski w poszukiwaniu rodzin i osób ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.
 • dr Tomasz Domański, Pod ziemią, w stodołach. Kryjówki dla Żydów
  Badania naukowe prowadzone w zakresie polskiej pomocy świadczonej Żydom podczas niemieckiej okupacji wyraźnie przekonują, że najwięcej przypadków miało miejsce na wsiach. Tam też najczęściej dochodziło do krwawych represji za pomoc.
 • dr Alicja Gontarek, Księgi pamięci. Z naszego regionu zachowało się ich około 50. Co mówią?
  Rozsiane po całym świecie żydowskie ziomkostwa inicjowały oraz wydawały księgi pamięci, zwane z jidysz i hebrajskiego izkerbuchami, sefer zikaronami lub pinkasami. Chciały w ten sposób upamiętnić społeczności żydowskie zniszczone podczas Zagłady.
 • dr Marek Jedynak, Żydzi w oddziałach partyzanckich w Armii Krajowej na naszym terenie
  Dotychczas w historiografii polskiej niewiele pisało się o pozytywnych wydarzeniach związanych ze służbą Żydów w Armii Krajowej. W niniejszym opracowaniu zostały ukazane losy tych przedstawicieli ludności żydowskiej, którzy dzięki czynnemu udziałowi w strukturach Polski Walczącej na Kielecczyźnie przetrwali II wojnę światową, niemiecką okupację i Zagładę.
 • dr Tomasz Domański, Relacje, wspomnienia, dokumenty… o pomocy udzielanej Żydom
  Pomoc udzielana Żydom przez ludność polską w okresie okupacji niemieckiej miała bez wątpienia konspiracyjny charakter, przez co baza źródłowa pozwalająca przeanalizować ten temat jest słabiej reprezentowana w wielu powstałych w czasie wojny dokumentach.
 • ks. dr Andrzej Kwaśniewski, Ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej, ankieta diecezji kieleckiej
  Badania nad skalą pomocy udzielonej Żydom na terenie diecezji kieleckiej związane są m.in. z realizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej projektem „Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom w okresie II wojny światowej”.
 • Inicjatywy Delegatury IPN w Kielcach oraz Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku związane z 80. rocznicą Aktion Reinhardt
do góry