Nawigacja

Przystanek Historia

Tragedia Lwowa w czerwcu 1941 r. Wykład na Przystanku Historia IPN w Krakowie

1 grudnia 2021 r., w ramach spotkań Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, dr Paweł Naleźniak z krakowskiego IPN wygłosił wykład pt. „Tragedia Lwowa – czerwiec 1941 r.”.

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r. NKWD i NKGB dopuściły się zbrodni ludobójstwa, mordując 20 tys. więźniów – obywateli II Rzeczypospolitej. Tylko we Lwowie w ciągu tygodnia w czterech więzieniach (Brygidki, Zamarstynów, Łąckiego i Jachowicza) zamordowano około 3 tys. osób.

Początkowo władze ZSRS zakładały, że uda się ewakuować więźniów politycznych w głąb tego kraju, ale gdy okazało się to niemożliwe z powodu niewystarczającej liczby taboru i zniszczenia linii kolejowych,  zapadła decyzja o eksterminacji.  Przeprowadzono ją w sposób masowy, przy użyciu najbardziej brutalnych metod, jakimi było masakrowanie ludzi stłoczonych w celach lub spędzonych na podwórza ogniem z broni ręcznej lub maszynowej, obrzucanie granatami, a także zamurowywanie żywcem w piwnicach. Ta straszna zbrodnia wciąż czeka na należne sobie miejsce w świadomości historycznej Polaków.

  • Tragedia Lwowa w czerwcu 1941 r. Wykład na Przystanku Historia IPN w Krakowie. Fot. Dobrosław Rodziewicz (IPN)
    Tragedia Lwowa w czerwcu 1941 r. Wykład na Przystanku Historia IPN w Krakowie. Fot. Dobrosław Rodziewicz (IPN)
do góry