Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs „Zemsta za niepodległość. Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”

Zakończyliśmy tegoroczne konferencje, promujące w Małopolsce projekt edukacyjny „Zemsta za niepodległość. Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”. Zgłoszenia do udziału w konkursie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przyjmuje do 24 stycznia 2020 r. koordynator – dr Marcin Chorązki, e-mail: marcin.chorazki@ipn.gov.pl, tel. 12 211 70 26.

Przedsięwzięcie ma na celu przedstawienie udziału ziemiaństwa w walkach o granice RP w latach 1918-1921 oraz represji wobec ziemian ze strony agresorów niemieckiego i sowieckiego w latach 1939-1945. Dzięki uprzejmości wielu szkół i pomocy delegatur Małopolskiego Kuratorium Oświaty odwiedziliśmy Gorlice, Tarnów, Kalwarię Zebrzydowską i Zakopane. Na zaproszenie Muzeum Ziemi Miechowskiej pojechaliśmy do Miechowa.

W trakcie spotkań z uczniami historycy (prof. Marian Wolski z Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kraków i dr Marcin Chorązki z krakowskiego IPN) dyskutowali nad różnymi aspektami niemieckich i sowieckich represji wobec polskich elit, szczególnie w kontekście udziału ziemiaństwa w walkach o niepodległość w latach 1914-1921. O lokalnych przykładach bohaterów i ofiar opowiadali: Jacek Waksmundzki (Zakopane), Michał Siwiec-Cielebon (Kalwaria Zebrzydowska), Mieczysław Czosnyka (Tarnów). Szczególnym gościem w Muzeum Ziemi Miechowskiej była Amelia Dunin, nagrodzona przez IPN w 2018 r. tytułem Świadek Historii.

8 stycznia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach warsztatów. Dr Marcin Chorązki z Katarzyną Łysak z Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie oraz prof. dr. hab. Marianem Wolskim (PTZ Oddział Kraków i UPJPII w Krakowie) i Jackiem Sypieniem, historykiem regionalistą, spotkali się z młodzieżą ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu.

*Równocześnie informujemy, że w związku z wyrażoną przez opiekunów uczniów potrzebą kontynuowania warsztatów dla zainteresowanych tematyką, ulega zmianie termin rejestracji szkół chętnych do uczestnictwa w konkursie do naszego projektu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 stycznia. Pozostałe terminy nie ulegają zmianie. Decyzję o zmianie terminu podjęto na podstawie § 14, pkt. 2 regulaminu konkursu.

 

 

do góry