Nawigacja

Konkursy historyczne

„Historię znam. Będę o niej mówić”. Konkurs retoryczny dla uczniów z powiatu kieleckiego. Zapisy do 20 lutego 2020

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza do udziału w I Powiatowym Konkursie Retoryczno-Historycznym „Historię znam. Będę o niej mówić”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z powiatu kieleckiego. Zadaniem uczestników konkursu będzie wygłoszenie swobodnej wypowiedzi w oparciu o wiedzę historyczną. Zakres tematyczny obejmuje działania młodzieży w organizacjach ruchu oporu w Polsce podczas II wojny światowej. Jednym z najważniejszych założeń jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia oraz propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego 2020 r. na adres: zpomor@interia.pl. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Morawicy we współpracy z Delegaturą IPN w Kielcach oraz Urzędem Marszałkowskim w Kielcach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli świętokrzyski kurator oświaty, starosta kielecki oraz burmistrz miasta i gminy Morawica.

do góry