Nawigacja

Konkursy historyczne

Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy”

29 listopada 2019 r. w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu wręczyliśmy nagrody laureatom trzeciej edycji konkursu historycznego „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy”, w ramach projektu edukacyjnego „Epizody Niepodległości”.

Celem konkursu było odkrywanie wybitnych jednostek, które pełniąc szczególne funkcje publiczne lub wyróżniając się zaangażowaniem społecznym jako posłowie, senatorowie, ziemianie, naukowcy, urzędnicy, sędziowie, nauczyciele, księża, artyści, oficerowie WP, oficerowie KOP, policjanci, kombatanci, społecznicy, miały wpływ na rozwój państwa, miast regionu sądeckiego oraz małych, lokalnych społeczności. Istotne było również zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, a zwłaszcza poszerzenie wiedzy o przedwojennych elitach państwowych i społecznych, wywodzących się z Sądecczyzny i Podhala.

Na naszą propozycję uczestnictwa w konkursie odpowiedziało siedem szkół ponadpodstawowych z Nowego Sącza, Bystrej i z Jabłonki. W rywalizacji wzięło udział 20 uczniów, którzy wykonali 16 prac (osiem multimedialnych i osiem pisemnych). Komisja w składzie: Marcin Chorązki (przewodniczący, IPN w Krakowie), Katarzyna Łysak (IPN w Krakowie), Anna Wideł i Danuta Plata (obie z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu) przyznała następujące nagrody i wyróżnienia.

Prace pisemne

I nagroda

 • Konrad Biel (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Długosza w Nowym Sączu), za pracę pt. „Dziesięć razy Roman Sichrawa”, opiekun merytoryczny Jacek Tomasik.
 • Kinga Sroka (Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu) za pracę pt. „Ostatnie myśli ks. Gurgacza”, opiekun merytoryczny Magdalena Sroka.

II nagroda

 • Anna Wontorczyk (Zespół Szkół im. Bohaterów Westterplatte w Jabłonce) za pracę pt „Marzenie o kwitnącym sadzie – inż. Józef Marek”, opiekun merytoryczny Elżbieta Faron

III nagroda

 • Natalia Szwala (Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu) za pracę pt. „Jadwiga Wolska »Jaga«”, opiekun merytoryczny Teresa Szewczyk
 • Magdalena Wszołek (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej) za pracę pt. „Gorlicki duch opatrzności – Bronisław Świeykowski”, opiekun merytoryczny Marta Piecuch
 • Mateusz Rówiński (Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu) za pracę pt. „Stanisława Groblewska i jej bohaterska działalność konspiracyjna w powiecie gorlickim w czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej”, opiekun merytoryczny Maciej Dobrowolski

Wyróżnienia

 • Justyna Łukaszczyk (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej) za pracę pt. „Skrzyński wybity polityk. Hrabia Aleksander Skrzyński z Zagórzan”, opiekun merytoryczny Marta Piecuch
 • Katarzyna Wojtaszek (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej) za pracę pt. „Bolesław Ignacy Florian Wieniawa-Długoszowski”, opiekun merytoryczny Marta Piecuch

Prace multimedialne

I nagroda

 • Paulina Kasprzyk, Jakub Bomba (Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu) za pracę pt. „Maria Ritter – sądecka kapłanka sztuki”, opiekun merytoryczny Magdalena Sroka

II nagroda

 • Julia Ogorzały, Julia Ptak, Magdalena Sułkowska (Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu) za pracę pt. „Z Sącza rodem – generał Józef Giza”, opiekun merytoryczny Magdalena Sroka

III nagroda

 • Nicole Smoter, Julia Hedwig (IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe im. św. Kingi w Nowym Sączu) za pracę pt. „Artysta i bohater Sądecczyzny B. Barbacki”, opiekun merytoryczny Jarosław Jakubowski

Wyróżnienia

 • Izabela Dutka (Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu) za pracę pt. „Osądź mnie Boże – biografia ks. Gurgacza”, opiekun merytoryczny Magdalena Sroka
 • Adam Chmielak (Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu) za pracę pt. „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy”, opiekun merytoryczny Teresa Szewczyk

Wręczyliśmy również dyplomy i nagrody książkowe nauczycielom – opiekunom merytorycznym laureatów konkursu, za propagowanie wiedzy historycznej wśród sądeckiej młodzieży oraz zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia.

Organizatorami projektu byli Andrzej Romanek, Oddział IPN w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Stowarzyszenie „Orion”, a patronatu honorowego udzielili marszałek Małopolski Witold Kozłowski i małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu w 2020 r.

 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
 • 29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
  29 listopada 2019. Finał III edycji konkursu „Elity ziemi sądeckiej II RP i ich losy”
do góry