Nawigacja

Konkursy historyczne

Małopolski finał konkursu lwowskiego za nami

20 marca 2019 r. w XLI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie odbyły się wojewódzkie eliminacje konkursu IPN „Umarli, abyśmy mogli żyć wolni. Miejsce Lwowa i jego obrońców w walce o niepodległość Polski”.

Przed trzynastoma komisjami konkursowymi 103 uczniów szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w Małopolsce, ustnie zaprezentowało swoje prace. W czasie nie dłuższym niż 15 minut musieli uzasadnić wybór tematu, przedstawić treść pracy, wnioski, dokonać analizy i oceny zebranego materiału źródłowego, a następnie odpowiedzieć na dwa pytania komisji. Wszystkim gratulujemy wiedzy i pasji w odkrywaniu kart historii związanych z odrodzeniem polskiej państwowości.

Na podstawie przyznanych punków wyłonimy 20 najlepszych gimnazjalistów i 20 uczniów szkół podstawowych, którzy otrzymają tytuły laureata konkursu. Ogłoszenie listy laureatów na stronach internetowych: krakow.ipn.gov.pl oraz www.kuratorium.krakow.pl nastąpi 9 kwietnia 2019 r.

W maju odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem laureatom zaświadczeń Małopolskiego Kuratora Oświaty i nagród. Pozostali uczestnicy etapu wojewódzkiego konkursu, którzy zdobyli minimum 30 proc. punktów, uzyskują tytuł finalisty wraz ze stosownym zaświadczeniem kuratora.

Konkurs zorganizowało Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

do góry