Nawigacja

Konkursy historyczne

II edycja konkursu „Niezwyciężeni 1918”

„Niezwyciężeni 1918. Ofiary totalitaryzmów” to projekt edukacyjny, którego celem jest upamiętnienie bohaterów uhonorowanych przed wojną Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Osób, które w czasie II wojny światowej lub po niej stały się ofiarami totalitaryzmów – nazistowskiego, sowieckiego lub komunistycznego.

Zachęcamy do odkrywania osób, które zasłużyły się dla niepodległej Rzeczpospolitej. Udział w konkursie IPN to okazja do poznania historii Polski poprzez pryzmat indywidualnych ludzkich losów. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych. Namawiamy do udziału w naszym projekcie także rodziców z dziećmi.

Zadania uczestników II edycji konkursu

  1. Wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości, która jednocześnie była ofiarą totalitaryzmów sowieckiego, komunistycznego albo nazizmu niemieckiego.
  2. Zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, dotarcie do krewnych, odnalezienie odznaczenia). Stworzenie filmu na podstawie zebranych informacji. Podjęcie działań mających na celu upowszechnienie informacji o wybranym bohaterze (np. prezentacja w szkole, stworzenie strony internetowej, itp.).

Zobacz przykładowe postacie bohaterów.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej konkursu: www.niezwyciezeni1918-2018.pl w terminie do 19 kwietnia 2019 r.

Autor (autorzy) filmów muszą przesłać swoje prace wraz z wypełnionymi załącznikami do regulaminu konkursu w terminie do 31 maja 2019 r. – za pośrednictwem protokołu FTP na serwer IPN. Adres serwera oraz instrukcja korzystania z tej usługi zostaną przesłane wszystkim uczestnikom konkursu, którzy poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy. Prace przesłane po tym terminie nie zostaną ocenione przez jury.

Ogłoszenie wyników pierwszego (regionalnego) etapu konkursu – do 14 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie wyników drugiego (ogólnopolskiego) etapu konkursu – do 2 września 2019 r.

Gala finałowa konkursu odbędzie się na jesieni 2019 r. Dokładny termin gali zostanie podany na stronie konkursu w późniejszym terminie.

Krzyż i Medal Niepodległości

Odznaczenia zostały ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z 29 października 1930 r. Celem było uhonorowanie osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości ojczyzny w okresie przed I wojną światową lub podczas jej trwania oraz w okresie walk w latach 1918-1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski.

do góry