Nawigacja

Konkursy historyczne

„Święto Narodu po długiej nocy cierpień”. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce – zgłoszenia do konkursu do 21 grudnia

Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce, organizowanym w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości oraz przyszłoroczną rocznicą wyborów do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę w jednej z trzech form: plastycznej (klasy IV-VI szkół podstawowych), filmowej lub pisemnej (klasy VII-VIII szkół podstawowych, klasa III gimnazjum, szkoły ponadpodstawowe). Oceniana będzie kreatywność, zgodność faktów historycznych, praca z materiałami historycznymi (źródła pisane, fotografie i relacje świadków). Nagrodą dla laureatów konkursu i ich nauczycieli jest zagraniczny wyjazd edukacyjny.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: ilona.religa@ipn.gov.pl do 21 grudnia 2018 r. Szczegóły w załączonym regulaminie.

O znaczeniu wyborów parlamentarnych z 1919 r. świadczą słowa Józefa Piłsudskiego, który podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, powiedział: „Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej ciężkiej nocy cierpień”.

Pierwszy Sejm Niepodległej potwierdził suwerenność Polski, doprowadził do scalenia ziem wchodzących wcześniej w skład państw zaborczych oraz stworzył filary ustrojowe nowoczesnej demokracji. Chociaż udział ówczesnych posłów w umacnianiu polskiego państwa był ogromny, wciąż konieczne jest przywracanie pamięci o tych, którzy tworzyli wolną i niepodległą Polskę.

Organizatorem konkursu „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce jest Delegatura IPN w Kielcach we współpracy z posłem do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszardem Legutko. Patronat honorowy nad konkursem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty. Celem konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wybitnych przedstawicielach parlamentaryzmu II RP, ich wizji Polski oraz dokonaniach w skali lokalnej czy ogólnokrajowej, jak również kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i podtrzymywanie tradycji narodowej oraz państwowej. Zależy nam, aby uczestniczący w konkursie uczniowie poszerzyli wiedzę na temat kształtowania się polskiego parlamentaryzmu w nowej, niepodległej już rzeczywistości, w tym w sposób szczególny na temat postaci parlamentarzystów ze szczebla regionalnego. Równie istotnym celem jest rozbudzenie wśród uczniów chęci poznawania najnowszej historii Polski oraz formowanie umiejętności poszukiwania i analizowania materiałów źródłowych.

do góry